ERC program 2021

ERC program 2021

 

Nemsokára érkezhetnek a Horizont Európa program első pályázati felhívásai, ugyanis a Bizottság előterjesztette a 2021. évi munkaprogramját. A program három fő felhívást tartalmaz felderítő kutatási tevékenységekre, összesen 1,9 milliárd eurós költségvetéssel.

Az első pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács indító támogatására vonatkozik. E támogatás hozzásegíti az élvonalbeli kutatókat, hogy saját független kutatócsoportot vagy kutatási programot indítsanak. A pályázati felhívást február 25-én teszik közzé 619 millió eurós költségvetéssel. A jelentkezési határidő április 8.

A második felhívás a saját független kutatócsoportjukat vagy programjukat konszolidáló kutatóknak szóló, 633 millió eurós költségvetésű konszolidációs támogatás, mely március 11-én jelenik meg és április 20-ig lehetséges benyújtani.

A harmadik felhívás pedig május 20-án jelenik meg az élkutatói támogatást célozva, 626 millió eurós költségvetéssel és augusztus 31-i határidővel.

Bővebb információ:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf


Kimagasló eredmény az IFKA által minősített tanácsadók sorában

Kimagasló eredmény az IFKA által minősített tanácsadók sorában

Büszkeséggel tölt el minket, hogy cégünk 2020. áprilisában felvételt nyert az IFKA (Iparfejlesztési Közalapítvány) által indított Magyar Multi Program Minősített Szakértői közé. Az IFKA minden évben rangsorolja a program szakértőit, amelynek keretében Cégünk 2021-ben 98 pontot ért el az összesen megszerezhető 100 pontból, ezáltal a második legmagasabb pontszámot kapott szakértővé vált!

A Magyar Multi Program a nagy növekedési potenciállal bíró, innovatív és exportképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító KKV-k megerősítését tűzte ki célul. A programban való részvételre kiválasztott vállalkozások egyedi, kifejezetten a számukra kialakított, magas színvonalú fejlesztési segítséget kaphatnak. A Program a minősített szolgáltatókon keresztül nyújt célzott támogatást.

Cégünk minősített szolgáltatásai:

 • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás
 • Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás
 • Stratégiai és üzleti tervezés
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása

Szolgáltatásainkról bővebb tájékoztatás érhető el: https://multicontact.eu/ifka-minositett-tanacsadas/

Ezúton is köszönjük partnereink bizalmát, akik 2020-ban igénybe vették szolgáltatásainkat. Bízunk benne, hogy ügyfélkörünket az idei évben is tovább bővíthetjük és egyre több vállalat számára nyújthatunk testreszabott megoldásokat, ezáltal is segítve fejlődésüket és versenyképességüket!

Amennyiben valamely szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, bizalommal várjuk megkeresésüket az alábbi e-mail elérhetőségen: [email protected].


VÁLLALATI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉNEK TERVEZETE

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzésének tervezete
Pályázat kódszáma VINOP-2.1.2-21 (Tervezet!)
Támogatás összege Vállalati KFI alprogram: 50 – 500 millió Ft (konzorcium esetén min. 200 m. Ft, konzorcium vezető min. 50%)

Együttműködési KFI alprogram: 500-1000 millió Ft

Támogatási intenzitás
 • Kutató-tudásközvetítő szervezet: 100%
 • Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás: 25-80% (vállalatmérettől és ipari kutatás/kísérleti fejlesztés besorolástól függően)
 • Regionális beruházás:
Régió Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl max. 70% max. 60% nr
Közép-Dunántúl, Pest megye egyes települései max. 55% max. 45% nr
Nyugat-Dunántúl max. 45% max. 35% nr

 

 • Csekély összegű támogatás 100%
Ki pályázhat? 1) KKV illetve nagyvállalat, amely:

 • Rendelkezik legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel;
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;
 • Nem kapott támogatást a 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióban;
 • Nem tartozik az EVA vagy KATA hatálya alá;
 • A saját tőkéje az utolsó lezárt teljes üzleti év alapján nem negatív;
 • A vállalat törzstőkéje nem csökkent a legutolsó lezárt üzleti év alapján a jogszabályban meghatározott mérték alá;
 • A tervezett projektben igényelt támogatás nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év saját tőke összegét (konzorcium esetén tagonként külön-külön is);

2) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

3) Kizárólagos állami tulajdonú non-profit kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő gazdasági társaságok

 

Vállalati KFI alprogram esetén csak 1) szervezet önállóan vagy max. 3 tagú konzorciumban

Együttműködési KFI alprogram esetén csak max. 4 tagú konzorcium, melyet közép-vagy nagyvállalat vezet 1)- 2)- 3) szervezetek részvételével és a támogatás min. 65%-a profitorientált vállalkozáshoz kerül

Támogatható tevékenységek
 • Kísérleti fejlesztés (önállóan is támogatható. min. 50%)
 • Ipari kutatás
 • Új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzése
 • IT fejlesztés (VTSZ lista!)
 • Immateriális javak beszerzése
 • Feltétlenül szükséges ingatlan beruházás, Előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Kötelező nyilvánosság
 •  Piacra vitel
 • Általános (rezsi) költségek
Elszámolható költségek
 • K+F projektrész:
  • Személyi jellegű ráfordítás (konzorcium szinten min.50%);
  • K+F szolgáltatások (szolgáltatóra vonatkozó feltételekkel);
  • K+F eszközbeszerzés (min nettó 500 000 Ft egyedi érték);
  • Hardver (min nettó 200 000 Ft egyedi érték)
  • Immateriális jószág beszerzése (csomagolt szoftver);
  • Anyagköltség (max. 20%)
 • Regionális beruházás projektrész:
  • Építési költség (feltételekkel) – átalakítás, bővítés, korszerűsítés, új építés (meghatározott fajlagos költséggel);
  • Új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége (min nettó 500 000 Ft egyedi érték)
  • Hardver (min nettó 200 000 Ft egyedi érték)
 • Csekély összegű támogatás – átalány típusú elszámolás – szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 15%-a mértékig:
  • Előkészítési költség (max. 7% + max. 1% közbeszerzés díja)
  • Projekt menedzsment költség (személyi jellegű, szolgáltatás – max. 2.5%);
  • Kötelező nyilvánosság költsége (max. 0,5%).
  • Rezsi (max. 1%) 
  • Külpiaci megjelenés, vásári részvétel
Nem elszámolható költségek
 • Pályázatírás;
 • A támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
 • Nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével;
 • Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, üzemeltetési díjak.
Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten kívül. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie
Speciális feltételek
 • NKFIH támogató szakvélemény megléte (dokumentáció vagy SZTNH által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolása, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők (?)
 • Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez;
 • A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, műszaki-szakmai tartalmára és költségvetésére vonatkozó módosítás maximum 6 alkalommal nyújtható be a megvalósítási időszakban.
Vállalandó kötelezettségek Záró kifizetési igénylés benyújtásakor csatolni kell a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást (?)

Fenntartási időszak: KKV-k esetében 3 év, nagyvállalatok esetben 5 év;

Tájékoztatási, esélyegyenlőségi és környezetvédelmi elvárások teljesítése.

Igényelhető előleg Max. 50%.
Biztosítékadás kötelezettség Nem releváns
Legkorábbi projektkezdés A pályázat benyújtását követő naptól.
Megvalósítás időtartama 36 hónap

 

Értékelési eljárásrend Standard eljárásrend objektív pontozásos tartalmi értékeléssel. A főbb értékelési szempontok:

 • Pályázó/ konzorcium vezető pénzügyi helyzete;
 • Pályázó /konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás gazdálkodási mutatói (árbevétel-arányos cash flow, EBITDA/árbevétel arány, egy főre eső bruttó hozzáadott érték, működés időtartama, saját tőke arányos saját forrás, befektetett eszköz arányos saját forrás érték
 • Megvalósítási helyszín megbízhatósága
 • H2020 részvétel
Speciális csatolandó mellékletek
 • Projektszintű likviditási terv
 • Konzorciumi szerződés
 • Építési engedély (amennyiben releváns)
 • Tulajdonostársak hozzájárulása – amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást;
 • Megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció
 • TAO bevallás.
Támogatásban részesülő pályázatok száma A rendelkezésre álló forrás 136,67 milliárd Ft

 

Összesen 200 -3700 db pályázatot várnak.

Beadási határidő Előminősítés:

 1.  szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 2.  szakasz: 2021. július 1. – 2021. július 30.
 3.  szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30

EPTK-n benyújtás: 2021. március 1-től 2022. március 2-ig értékelési határnapokkal


A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁNAK TERVEZETE

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatásának tervezete
Pályázat kódszáma VINOP 1.2.1-21 (Tervezet!)
Támogatás összege 10 – 629,3 millió Ft VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (VT) – PROJEKT FIZIKAI ZÁRÁSÁT KÖVETŐ 1. LEZÁRT ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE ALAPJÁN (RÉSZBEN) VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSSÁ (VNT) ALAKULHAT
Projekt max. összköltsége
Létszám Elszámolható költség/fő Maximális projekt összköltség létszám alapján
Max.9 fő 11 millió Ft/fő 99 millió Ft
Max. 49 fő 1-9 főig: 11 millió Ft/fő

10-49 főig: 5 millió Ft/fő

299 millió Ft
Max 249 fő 1-9 főig: 11 millió Ft/fő

10-49 főig: 5 millió Ft/fő

50-249 főig: 3 millió Ft/fő

899 millió Ft
Támogatási intenzitás 30-70% – a vállalkozás méretétől, a megvalósítás helyszínétől, tevékenységtől és regionális támogatási térkép szerinti max. támogatási mértéktől függően
Ki pályázhat?
 • mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni cég, egyéni vállalkozó
 • a pályázó vállalkozás rendelkezik
  • egy teljes lezárt üzleti évvel
  • min. 3 fő átlagos statisztikai létszámmal az utolsó lezárt üzleti évben
  • a projekt elszámolható összköltségét meghaladó árbevétellel a legutolsó lezárt üzleti évben
Támogatható tevékenységek
 • Kötelező projektelem:
  • Technológia fejlesztés (termelési, szolgáltatási, IT);
 • Önállóan nem támogatható projektelem:
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%);
  • Tanácsadási szolgáltatás (max 50 m Ft, de képzéssel együtt max. 20%);
  • Képzés (max. 20 m Ft, de tanácsadással együtt max. 20%);
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%);
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 m Ft)
  • Projekt előkészítés építési beruházás esetén (max. 5%).
Nem elszámolható költségek
 • Pályázatírás költsége, megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése;
 • A pályázat benyújtása előtt felmerült költség;
 • A Felhívás adott mellékletében nem szereplő TESZOR számmal rendelkező szoftver beszerzése;
 • Franchise díj;
 • Levonható ÁFA;
 • Jármű beszerzése, stb.
Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten kívül.
Speciális feltételek
 • A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető.
 • A fejlesztéssel érintett ingatlan per- és igénymentes.
Vállalandó kötelezettségek
 • Kötelező vállalás a konstrukcióban nincs
 • Az eredményességi visszamérés során kapott pontszám alapján válik véglegessé a VNT/VT arány (mutatók: pl. projekt hatékony végrehajtása, bruttó hozzáadott érték növekedése)
 • Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 év
 • Környezetvédelmi, esélyegyenlőségi kötelezettségek
Igényelhető előleg A támogatás 100%-a.
Biztosítékadási kötelezettség Nem szükséges
Legkorábbi projektkezdés Saját felelősségre a pályázat benyújtását követő naptól.
Megvalósítás időtartama 24 hónap
Értékelési eljárásrend Standard eljárásrend, szakaszos elbírálás

Tartalmi értékelés többek között az alábbi kritériumok szerint:

 • Működés időtartama;
 • Üzemi eredmény aránya;
 • Eszközarányos nyereség;
 • 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege;
 • Nettó árbevétel arányos beruházás;
 • Fejlesztés helyszíne;
 • A projekt költségvetése tartalmaz Megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat;
 • A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást
Speciális csatolandó mellékletek
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéshez kapcsolódó költségtételek alátámasztására szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelés;
 • Építési beruházási szakértő nyilatkozat a részletes építési költségbecslés realitásáról
 • A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció
Támogatásban részesülő pályázatok száma 1000 – 3000 db

Rendelkezésre álló keret 200 milliárd Ft.

Beadási határidő 2021. március 1-16.

2021. június 15-30.

2021. szeptember 30 – október 15. (csak mikróvállalkozások vagy szabad vállalkozási zónának minősülő településen pályázó KKV-k)

2022. február 1-15. (csak mikróvállalkozások vagy szabad vállalkozási zónának minősülő településen pályázó KKV-k)


Elindult a MultiContact Consulting Kft. utazásbiztonsági informatikai fejlesztése

Elindult a MultiContact Consulting Kft. utazásbiztonsági informatikai fejlesztése

 

A MultiContact Consulting Kft. 155.213.980 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a TravelSec – Mesterséges intelligenciával támogatott komplex utazásbiztonsági kockázatkezelő és szolgáltatási rendszer fejlesztése című projektjének megvalósítására. A projekt összköltsége 258.068.400 forint.

A projekt megvalósításának kétéves időtartama alatt nyertes pályázatunk keretében az utazásbiztonság területére vonatkozó célzott alkalmazott kutatást folytatunk, majd ennek eredményeire alapozva, a vállalati biztonsági rendszerbe integrálható és annak teljes spektrumát átfogó informatikai megoldást fejlesztünk.

A jelenlegi koronavírus (COVID-19) világjárvány rávilágított arra, hogy pillanatok alatt összeomolhat és átértékelődhet a biztonság, a biztonsági rendszerek definíciója, célja, módszertana, eszköztára. Kiemelten igaz ez azon vállalatokra, amelyeknél a komplex biztonságmenedzsment kialakítása a gyakorlatban még nem terjedt el, és ezen belül az utazásbiztonsági részterület átfogó menedzsmentje a jövőben hangsúlyosabb szerepet kap.

A kutatási eredmények alapján fejlesztendő kockázatkezelő és szolgáltatási rendszer olyan innovatív technológiai módszerekkel valósítható meg, amelyek biztosítják, hogy a munkaadók és a munkavállalók naprakész információk birtokában dönthessenek, illetve veszélyhelyzet során a lehető legrövidebb időn belül megtehessék a szükséges intézkedéseket. A projekt fókuszterületei: utazásbiztonsági szolgáltatások, mesterséges intelligencia, kockázatelemzés, döntéstámogatás, vészhelyzeti kommunikációs platform. Az általunk kínált szolgáltatások számos esetben akár életmentőek is lehetnek, például egy terrorhelyzet vagy egy magas biztonsági kockázattal rendelkező országba történő kiküldetés esetén is.

A projekt eredményét illetően konkrét piaci érdeklődés mutatkozik, amely biztosítja a projekt rövid időn belül történő megtérülését. A projekt a vállalat budapesti székhelyén valósul meg, magyar fejlesztők, kutatók bevonásával. A projekt 2020. augusztus 1-jén indult és várhatóan 2022. július 31-én zárul.

 

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00093 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)” pályázati felhívás keretében pályázati program finanszírozásában valósul meg.