Tudnivalók a Széchenyi Terv Plusz végrehajtásával kapcsolatban

Tudnivalók a Széchenyi Terv Plusz végrehajtásával kapcsolatban

Néhány nappal ezelőtt kiadásra került a következő programozási ciklus (Széchenyi Terv Plusz Porgram) egyik fontos keretszabálya, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” címmel.

Gyökeres átalakításokat, változásokat nem tartalmaz a dokumentum, tehát nagy újdonságok nem várhatóak a rendszerben, de lássuk a főbb kereteket:

 1. Az Irányító Hatóságok és Közreműködő Szervezetek:
Program A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium Közreműködő szervezet
2. Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Miniszterelnöki Kabinetiroda
3. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz Emberi Erőforrások Minisztériuma
4. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz Agrárminisztérium Magyar Államkincstár
5. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz Innovációs és Technológiai Minisztérium
6. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz Pénzügyminisztérium
8. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár
9. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz Innovációs és Technológiai Minisztérium
12. Belső Biztonsági Alap Plusz Belügyminisztérium

 

 

 1. Éves Fejlesztési Keretek

Továbbra is a legjobb fokmérője marad a várható forrásoknak a Operatív Programok éves fejlesztési keretét tartalmazó jogszabályok, melyek nevesítik majd a tervezett források címét, keretösszegét, projektkiválasztási eljárásrendjét illetve a meghirdetés tervezett időpontját is. Természetesen a kiemelt projektek tekintetében is ugyanezen metodika fog érvényesülni.

 1. Felhívások várható keretösszege

Ebben a fejlesztési ciklusban, egy adott felhívás keretösszege már nem lehet ötmilliárd Ft-nál kisebb (természetesen egyedi esetekben ettől el lehet térni, de a főszabály ez).

 1. A pályázatok lebonyolítása

A jövőben is egyszerűsített, standard, kiemelt vagy területi kiválasztási eljárásrend határozható meg. Az Irányító Hatóságok vagy egyszerűsített, vagy standard eljárást fognak alkalmazni

Egyszerűsített kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni a) feltételesen vissza nem térítendő támogatás esetén, vagy b) ha a projektek lehetséges elszámolható összköltsége nem haladja meg a háromszázmillió forintot és a felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozás is benyújthat támogatási kérelmet.

Kiemelt kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni, ha a) az irányító hatóság az éves fejlesztési keretben meg kívánja határozni a projekt címét, a támogatást igénylőt, az indikatív támogatási összeget, a projekttel kapcsolatos szakmai elvárásokat és a projekt benyújtásának várható időpontját, valamint b) a projekt közfeladat vagy általános közérdekű feladat ellátására irányul és nemzetgazdasági érdeket szolgál.

Területi kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni területi program esetén.

Ha a felhívás feltételesen vissza nem térítendő támogatási formát alkalmaz, a felhívás kidolgozása során figyelemmel kell lenni arra, hogy csak mérlegelést nem igénylő értékelési szempontot lehet meghatározni, a hiánypótlás, tisztázó kérdés lehetőségét biztosítani szükséges, konzorcium nem nyújthat be támogatási kérelmet, és biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.

Újdonság a 2014-2020-as ciklushoz képest, hogy az új jogszabályba bele van építve egy új megoldás mely szerint létrehozható az egyes nyertes projektek finanszírozásához kapcsolódó projektszámla, ami egy korlátozott felhasználású pénzintézeti számlát jelent, ennek alkalmazása azonban nem kötelező.

 1. Az elszámolható költségek arányai:

 

 • projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%-a,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatására az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a,
 • ingatlanvásárlásra az  összes elszámolható költség legfeljebb 2%-a, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén legfeljebb 10%-a,
 • terület-előkészítésre az összes elszámolható költség legfeljebb 2%-a,
 • műszaki ellenőri szolgáltatásra az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a, f) projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a,
 • tájékoztatásra, a nyilvánosság biztosítására az összes elszámolható költség legfeljebb 0,5%-a,
 • könyvvizsgálatra az összes elszámolható költség legfeljebb 0,5%-a,
 • általános költségekre az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a számolható el.

A felhívásban elszámolhatóként megjelölt, költségtípusokra vonatkozó százalékos mértékek összege nem haladhatja meg a 15,5%-ot, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén a 23,5%-ot.

 1. Szakpolitikai felelősök prioritásonként:
Program Prioritás Szakpolitikai felelős
Digitális Megújulás Operatív Program Plusz 1. Digitális megújulás a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával
2. Hi-tech és Zöld átállás a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával
3. Magyarország csatlakoztatva a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
4. Digitális állampolgárság a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, a családokért felelős tárca nélküli miniszter, az emberi erőforrások minisztere, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz 1. Egészségügyi fejlesztések emberi erőforrások minisztere
2. XXI. századi köznevelés emberi erőforrások minisztere
3. Társadalmi felzárkózási fejlesztések belügyminiszter
4. Szociális fejlesztések emberi erőforrások minisztere
5. Az anyagi nélkülözésre vonatkozó prioritási tengely emberi erőforrások minisztere
6. Család- és ifjúságügyi fejlesztések családokért felelős tárca nélküli miniszter
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 1. A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése agrárminiszter
2. A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása agrárminiszter
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz 1. Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése innovációért és technológiáért felelős miniszter
2. TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése innovációért és technológiáért felelős miniszter
3. Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás innovációért és technológiáért felelős miniszter
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 1. Vállalkozásfejlesztés innovációért és technológiáért felelős miniszter
2. Kutatás, fejlesztés, innováció innovációért és technológiáért felelős miniszter
3. Fenntartható munkaerőpiac innovációért és technológiáért felelős miniszter
4. Ifjúsági garancia innovációért és technológiáért felelős miniszter
5. Felsőoktatás, szakképzés innovációért és technológiáért felelős miniszter
6. Turizmus, örökségvédelem Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója
Végrehajtás Operatív Program Plusz 1. A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás biztosítása és fejlesztése Miniszterelnökséget vezető miniszter
2. A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges eszközrendszer biztosítása Miniszterelnökséget vezető miniszter
3. Az Igazságos Átmenet Alapból finanszírozásra kerülő fejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézmények humánerőforrás kapacitásának, valamint a képzési és humánerőforrás fejlesztési programoknak a biztosítása Miniszterelnökséget vezető miniszter
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 1. Versenyképes megye pénzügyminiszter
2. Klímabarát megye pénzügyminiszter
3. Területi humán fejlesztések pénzügyminiszter
4. Budapest Miniszterelnökséget vezető miniszter
5. Budapest ESZA+ fejlesztései Miniszterelnökséget vezető miniszter
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz 1. Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés belügyminiszter
2. Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság innovációért és technológiáért felelős miniszter
3. Környezet- és természetvédelem agrárminiszter
4. Megújuló energiagazdaság innovációért és technológiáért felelős miniszter
5. Igazságos átmenet innovációért és technológiáért felelős miniszter
Belső Biztonsági Alap Plusz 1. Bűnügyi adat- és információcsere fokozását célzó fejlesztések belügyminiszter
2. Műveleti együttműködés fokozását célzó fejlesztések belügyminiszter
3. Bűnüldözés fokozását és a bűncselekmények megelőzésének fokozását célzó fejlesztések belügyminiszter


Segíteni Jó! – Adománygyűjtés az Érdi Fészek Gyermekvédő Egyesület számára

Segíteni Jó! – Adománygyűjtés az Érdi Fészek Gyermekvédő Egyesület számára

„SegíteniJó!” Vállalatunk ezzel a jelszóval indította el több mint 1 hónapja programját a rászoruló gyermekeken való segítségnyújtás jegyében.

Az országban rengeteg olyan gyermek van, aki nélkülözik, szegénységben, rossz körülmények között él, azonban vannak szervezetek, akik igyekeznek segíteni rajtuk. Cégünk vezetősége és minden dolgozója fontosnak tartja, hogy lehetőségeihez mérten segíteni tudjon másokon. Ennek okán úgy gondoltuk ez egy remek kezdeményezés részünkről.

Az akció lényege, hogy munkatársaink társasjátékot, tartós élelmiszert, ruhaneműt és egyéb felajánlásokat gyűjthettek az Érdi Fészek Gyermekvédő Egyesület számára.

Példaértékű lehet Mindenki számára az a rengeteg felajánlás, adomány, amit sikerült összegyűjtenünk az elmúlt másfél hónap során!

A járvány miatt, lehetőség volt banki formában történő felajánlásra is. Szép számmal érkezett ilyen módon is felajánlás. Cégünk vezetősége a MultiContact nevében megduplázva a támogatást, ugyanekkora összeget szintén elutalt az Egyesület számára.

Kopcsándi Kata, HR vezető és Bohák Ferenc, HR asszisztens, Spielberger-Uszta Zsuzsanna segítségével 2021.05.13-án a délutáni órákban keltek útra, hogy a felajánlásokat az Egyesület számára átadják. Nyitrai-Hell Szilvia fogadta Őket, aki az Egyesület titkári tisztségét tölti be. A gyermekotthon körbejárása után, munkatársaink megismerték az otthon működését, történetét. A beszélgetés következményeként Kollégáink meggyőződése, hogy a lehető legjobb helyre kerültek az adományok. Az Egyesületről bővebb információk a bejegyzés alján megtalálhatóak.

Köszönettel tartozunk minden Munkatársunknak, hogy ilyen nemes ügy mellé álltak és összefogva, közösen ekkora sikert tudtunk elérni!

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

                                                              Széchenyi István

Büszkék vagyunk a MultiContact Consulting Kft. munkatársaira!

Fészek Gyermekvédő Egyesületről:

Az Egyesület Átmeneti Gyermekotthona Érden, 14 férőhellyel működik, ahová különböző okok miatt (bántalmazás, családi problémák, hajléktalanság, stb.) krízisbe került gyerekek 0-18 éves korig kerülhetnek. Indokolt esetben édesanyákat is befogadhatunk. Az átmenti gondozásnak ezt a formáját 1999 júniusától, Pest megyében elsőként és a mai napig egyedüliként végezzük. 4 települési önkormányzat számára biztosítunk szolgáltatásokat, ezek: Érd, Százhalombatta, Törökbálint és Budaörs. Átmeneti otthonunkban az eltölthető maximum másfél év alatt szakemberek segítségével megpróbálunk megoldást keresni a felmerült problémákra annak érdekében, hogy a gyermekek lehetőség szerint a saját családjukba kerülhessenek vissza. Az otthonnak fennállása óta közel 600 gondozottja volt.

Amennyiben más is kedvet kap ahhoz, hogy segítsen gyermekeken, úgy bátran tudjuk ajánlani:

 • Név: Fészek Gyermekvédő Egyesület
 • Adószám: 18663664-1-13
 • Számlaszám: 11742111-20027928
 • Elérhetőség: Nyitrai-Hell Szilvia +36 70 382 6486
 • Web: https://www.feszekegyesulet.hu/


ERC program 2021

ERC program 2021

 

Nemsokára érkezhetnek a Horizont Európa program első pályázati felhívásai, ugyanis a Bizottság előterjesztette a 2021. évi munkaprogramját. A program három fő felhívást tartalmaz felderítő kutatási tevékenységekre, összesen 1,9 milliárd eurós költségvetéssel.

Az első pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács indító támogatására vonatkozik. E támogatás hozzásegíti az élvonalbeli kutatókat, hogy saját független kutatócsoportot vagy kutatási programot indítsanak. A pályázati felhívást február 25-én teszik közzé 619 millió eurós költségvetéssel. A jelentkezési határidő április 8.

A második felhívás a saját független kutatócsoportjukat vagy programjukat konszolidáló kutatóknak szóló, 633 millió eurós költségvetésű konszolidációs támogatás, mely március 11-én jelenik meg és április 20-ig lehetséges benyújtani.

A harmadik felhívás pedig május 20-án jelenik meg az élkutatói támogatást célozva, 626 millió eurós költségvetéssel és augusztus 31-i határidővel.

Bővebb információ:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf


Kimagasló eredmény az IFKA által minősített tanácsadók sorában

Kimagasló eredmény az IFKA által minősített tanácsadók sorában

Büszkeséggel tölt el minket, hogy cégünk 2020. áprilisában felvételt nyert az IFKA (Iparfejlesztési Közalapítvány) által indított Magyar Multi Program Minősített Szakértői közé. Az IFKA minden évben rangsorolja a program szakértőit, amelynek keretében Cégünk 2021-ben 98 pontot ért el az összesen megszerezhető 100 pontból, ezáltal a második legmagasabb pontszámot kapott szakértővé vált!

A Magyar Multi Program a nagy növekedési potenciállal bíró, innovatív és exportképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító KKV-k megerősítését tűzte ki célul. A programban való részvételre kiválasztott vállalkozások egyedi, kifejezetten a számukra kialakított, magas színvonalú fejlesztési segítséget kaphatnak. A Program a minősített szolgáltatókon keresztül nyújt célzott támogatást.

Cégünk minősített szolgáltatásai:

 • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás
 • Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás
 • Stratégiai és üzleti tervezés
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása

Szolgáltatásainkról bővebb tájékoztatás érhető el: https://multicontact.eu/ifka-minositett-tanacsadas/

Ezúton is köszönjük partnereink bizalmát, akik 2020-ban igénybe vették szolgáltatásainkat. Bízunk benne, hogy ügyfélkörünket az idei évben is tovább bővíthetjük és egyre több vállalat számára nyújthatunk testreszabott megoldásokat, ezáltal is segítve fejlődésüket és versenyképességüket!

Amennyiben valamely szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, bizalommal várjuk megkeresésüket az alábbi e-mail elérhetőségen: [email protected].


VÁLLALATI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉNEK TERVEZETE

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzésének tervezete
Pályázat kódszáma VINOP-2.1.2-21 (Tervezet!)
Támogatás összege Vállalati KFI alprogram: 50 – 500 millió Ft (konzorcium esetén min. 200 m. Ft, konzorcium vezető min. 50%)

Együttműködési KFI alprogram: 500-1000 millió Ft

Támogatási intenzitás
 • Kutató-tudásközvetítő szervezet: 100%
 • Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás: 25-80% (vállalatmérettől és ipari kutatás/kísérleti fejlesztés besorolástól függően)
 • Regionális beruházás:
Régió Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl max. 70% max. 60% nr
Közép-Dunántúl, Pest megye egyes települései max. 55% max. 45% nr
Nyugat-Dunántúl max. 45% max. 35% nr

 

 • Csekély összegű támogatás 100%
Ki pályázhat? 1) KKV illetve nagyvállalat, amely:

 • Rendelkezik legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel;
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;
 • Nem kapott támogatást a 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióban;
 • Nem tartozik az EVA vagy KATA hatálya alá;
 • A saját tőkéje az utolsó lezárt teljes üzleti év alapján nem negatív;
 • A vállalat törzstőkéje nem csökkent a legutolsó lezárt üzleti év alapján a jogszabályban meghatározott mérték alá;
 • A tervezett projektben igényelt támogatás nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év saját tőke összegét (konzorcium esetén tagonként külön-külön is);

2) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

3) Kizárólagos állami tulajdonú non-profit kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő gazdasági társaságok

 

Vállalati KFI alprogram esetén csak 1) szervezet önállóan vagy max. 3 tagú konzorciumban

Együttműködési KFI alprogram esetén csak max. 4 tagú konzorcium, melyet közép-vagy nagyvállalat vezet 1)- 2)- 3) szervezetek részvételével és a támogatás min. 65%-a profitorientált vállalkozáshoz kerül

Támogatható tevékenységek
 • Kísérleti fejlesztés (önállóan is támogatható. min. 50%)
 • Ipari kutatás
 • Új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzése
 • IT fejlesztés (VTSZ lista!)
 • Immateriális javak beszerzése
 • Feltétlenül szükséges ingatlan beruházás, Előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Kötelező nyilvánosság
 •  Piacra vitel
 • Általános (rezsi) költségek
Elszámolható költségek
 • K+F projektrész:
  • Személyi jellegű ráfordítás (konzorcium szinten min.50%);
  • K+F szolgáltatások (szolgáltatóra vonatkozó feltételekkel);
  • K+F eszközbeszerzés (min nettó 500 000 Ft egyedi érték);
  • Hardver (min nettó 200 000 Ft egyedi érték)
  • Immateriális jószág beszerzése (csomagolt szoftver);
  • Anyagköltség (max. 20%)
 • Regionális beruházás projektrész:
  • Építési költség (feltételekkel) – átalakítás, bővítés, korszerűsítés, új építés (meghatározott fajlagos költséggel);
  • Új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége (min nettó 500 000 Ft egyedi érték)
  • Hardver (min nettó 200 000 Ft egyedi érték)
 • Csekély összegű támogatás – átalány típusú elszámolás – szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 15%-a mértékig:
  • Előkészítési költség (max. 7% + max. 1% közbeszerzés díja)
  • Projekt menedzsment költség (személyi jellegű, szolgáltatás – max. 2.5%);
  • Kötelező nyilvánosság költsége (max. 0,5%).
  • Rezsi (max. 1%) 
  • Külpiaci megjelenés, vásári részvétel
Nem elszámolható költségek
 • Pályázatírás;
 • A támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
 • Nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével;
 • Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, üzemeltetési díjak.
Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten kívül. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie
Speciális feltételek
 • NKFIH támogató szakvélemény megléte (dokumentáció vagy SZTNH által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolása, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők (?)
 • Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez;
 • A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, műszaki-szakmai tartalmára és költségvetésére vonatkozó módosítás maximum 6 alkalommal nyújtható be a megvalósítási időszakban.
Vállalandó kötelezettségek Záró kifizetési igénylés benyújtásakor csatolni kell a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást (?)

Fenntartási időszak: KKV-k esetében 3 év, nagyvállalatok esetben 5 év;

Tájékoztatási, esélyegyenlőségi és környezetvédelmi elvárások teljesítése.

Igényelhető előleg Max. 50%.
Biztosítékadás kötelezettség Nem releváns
Legkorábbi projektkezdés A pályázat benyújtását követő naptól.
Megvalósítás időtartama 36 hónap

 

Értékelési eljárásrend Standard eljárásrend objektív pontozásos tartalmi értékeléssel. A főbb értékelési szempontok:

 • Pályázó/ konzorcium vezető pénzügyi helyzete;
 • Pályázó /konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás gazdálkodási mutatói (árbevétel-arányos cash flow, EBITDA/árbevétel arány, egy főre eső bruttó hozzáadott érték, működés időtartama, saját tőke arányos saját forrás, befektetett eszköz arányos saját forrás érték
 • Megvalósítási helyszín megbízhatósága
 • H2020 részvétel
Speciális csatolandó mellékletek
 • Projektszintű likviditási terv
 • Konzorciumi szerződés
 • Építési engedély (amennyiben releváns)
 • Tulajdonostársak hozzájárulása – amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást;
 • Megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció
 • TAO bevallás.
Támogatásban részesülő pályázatok száma A rendelkezésre álló forrás 136,67 milliárd Ft

 

Összesen 200 -3700 db pályázatot várnak.

Beadási határidő Előminősítés:

 1.  szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 2.  szakasz: 2021. július 1. – 2021. július 30.
 3.  szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30

EPTK-n benyújtás: 2021. március 1-től 2022. március 2-ig értékelési határnapokkal


A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁNAK TERVEZETE

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatásának tervezete
Pályázat kódszáma VINOP 1.2.1-21 (Tervezet!)
Támogatás összege 10 – 629,3 millió Ft VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (VT) – PROJEKT FIZIKAI ZÁRÁSÁT KÖVETŐ 1. LEZÁRT ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE ALAPJÁN (RÉSZBEN) VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSSÁ (VNT) ALAKULHAT
Projekt max. összköltsége
Létszám Elszámolható költség/fő Maximális projekt összköltség létszám alapján
Max.9 fő 11 millió Ft/fő 99 millió Ft
Max. 49 fő 1-9 főig: 11 millió Ft/fő

10-49 főig: 5 millió Ft/fő

299 millió Ft
Max 249 fő 1-9 főig: 11 millió Ft/fő

10-49 főig: 5 millió Ft/fő

50-249 főig: 3 millió Ft/fő

899 millió Ft
Támogatási intenzitás 30-70% – a vállalkozás méretétől, a megvalósítás helyszínétől, tevékenységtől és regionális támogatási térkép szerinti max. támogatási mértéktől függően
Ki pályázhat?
 • mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni cég, egyéni vállalkozó
 • a pályázó vállalkozás rendelkezik
  • egy teljes lezárt üzleti évvel
  • min. 3 fő átlagos statisztikai létszámmal az utolsó lezárt üzleti évben
  • a projekt elszámolható összköltségét meghaladó árbevétellel a legutolsó lezárt üzleti évben
Támogatható tevékenységek
 • Kötelező projektelem:
  • Technológia fejlesztés (termelési, szolgáltatási, IT);
 • Önállóan nem támogatható projektelem:
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%);
  • Tanácsadási szolgáltatás (max 50 m Ft, de képzéssel együtt max. 20%);
  • Képzés (max. 20 m Ft, de tanácsadással együtt max. 20%);
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%);
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 m Ft)
  • Projekt előkészítés építési beruházás esetén (max. 5%).
Nem elszámolható költségek
 • Pályázatírás költsége, megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése;
 • A pályázat benyújtása előtt felmerült költség;
 • A Felhívás adott mellékletében nem szereplő TESZOR számmal rendelkező szoftver beszerzése;
 • Franchise díj;
 • Levonható ÁFA;
 • Jármű beszerzése, stb.
Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten kívül.
Speciális feltételek
 • A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető.
 • A fejlesztéssel érintett ingatlan per- és igénymentes.
Vállalandó kötelezettségek
 • Kötelező vállalás a konstrukcióban nincs
 • Az eredményességi visszamérés során kapott pontszám alapján válik véglegessé a VNT/VT arány (mutatók: pl. projekt hatékony végrehajtása, bruttó hozzáadott érték növekedése)
 • Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 év
 • Környezetvédelmi, esélyegyenlőségi kötelezettségek
Igényelhető előleg A támogatás 100%-a.
Biztosítékadási kötelezettség Nem szükséges
Legkorábbi projektkezdés Saját felelősségre a pályázat benyújtását követő naptól.
Megvalósítás időtartama 24 hónap
Értékelési eljárásrend Standard eljárásrend, szakaszos elbírálás

Tartalmi értékelés többek között az alábbi kritériumok szerint:

 • Működés időtartama;
 • Üzemi eredmény aránya;
 • Eszközarányos nyereség;
 • 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege;
 • Nettó árbevétel arányos beruházás;
 • Fejlesztés helyszíne;
 • A projekt költségvetése tartalmaz Megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat;
 • A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást
Speciális csatolandó mellékletek
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéshez kapcsolódó költségtételek alátámasztására szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelés;
 • Építési beruházási szakértő nyilatkozat a részletes építési költségbecslés realitásáról
 • A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció
Támogatásban részesülő pályázatok száma 1000 – 3000 db

Rendelkezésre álló keret 200 milliárd Ft.

Beadási határidő 2021. március 1-16.

2021. június 15-30.

2021. szeptember 30 – október 15. (csak mikróvállalkozások vagy szabad vállalkozási zónának minősülő településen pályázó KKV-k)

2022. február 1-15. (csak mikróvállalkozások vagy szabad vállalkozási zónának minősülő településen pályázó KKV-k)