KISVÁLLALKOZÁSOK

A közigazgatási intézmények és szervezetek sikeres működéséhez nélkülözhetetlen az informatikai stratégia. Ennek ellenére, gyakran előfordul, hogy egy-egy meglévő stratégia nem kellően átgondolt, vagy éppen írásos formában nem is létezik – egy ilyen stratégiát rendkívül nehéz követni és megvalósítani.

A stratégiai menedzsment tudatos alkalmazásával a szervezetek képessé válnak arra, hogy stratégiáikat megvalósítsák és megőrizzék az elért eredményeket, így hatékonyságuk folyamatosan javítható informatikai feladataik területén is. Ügyfeleinket a stratégiai tervezés folyamatában a közigazgatásra szabott, kiegyensúlyozott célrendszeren és teljesítménymutatókon alapuló stratégiai tervezési és teljesítménymérési módszer, a „Public Sector Balanced Scorecard” (PBSC) modell segítségével támogatjuk.

Az informatikai stratégiakészítés kapcsán kiemelt figyelmet fordítunk:

 • a jelenlegi helyzet pontos feltárására;
 • a jövőkép kialakítására, a jövőbeli irányítási-, és műszaki koncepció kidolgozására, a megfelelő súlypontok kijelölésére;
 • a jövőbeli célok elérése érdekében teendő konkrét lépésekre (akcióterv);
 • az erőforrásokkal és befektetésekkel kapcsolatos főbb igényekre;
 • a gyakorlati megvalósíthatóságra, azaz, hogy az informatikai fejlesztések pénzügyi szempontból is megvalósíthatók legyenek.

Műszaki Szakértő Szolgáltatás:

A műszaki szakértői tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásaink az informatikai rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos szakértői tevékenységek szinte minden területét lefedik.

Az informatikai fejlesztési projektek során a koncepcióalkotástól kezdve a rendszer bevezetésének támogatásáig tartó folyamat valamennyi részében biztosítunk szakértői szolgáltatásokat. A tervezési fázisban ez elsősorban a koncepcióalkotást és a követelményspecifikáció elkészítését jelenti, míg a végrehajtási fázis kiemelt elemei a termék- és folyamat-minőségbiztosítás, tesztelés, a rendszer átadás-átvétele, üzemeltetésre való felkészülés, valamint a bevezetés támogatása és az oktatás.

Világszerte megfigyelhető a komplex projektek sikertelensége, vagyis az, amikor a siker legfőbb feltételei – a határidő betartása, a költségvetési keret megtartása és az eredeti minőségi céloknak megfelelő fejlesztés – nem teljesülnek maradéktalanul. Ez gyakran az alacsony minőségű projektmenedzsmentre vezethető vissza. Küldetésünk, hogy magas szintű projektmenedzsment-szakértői tevékenységeinkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy partnereink beruházásai és fejlesztései eredményesek legyenek.

Stratégiai tanácsadás

Szolgáltatásaink fontos eleme a partnereink különböző fejlesztéseihez kapcsolódó stratégiai tanácsadás. Ennek keretében aktívan közreműködünk a projektötlet kifejlesztésében, illetve támogatjuk a projekt előkészítési szakaszának lebonyolítását.

Tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel közreműködünk:

 • a tervezett fejlesztés politikai, gazdasági-pénzügyi, jogi, technikai, környezeti megvalósíthatóságának vizsgálatában;
 • a vállalati szintű stratégiai célkitűzéseknek való megfelelés biztosításában;
 • a projekt szponzori támogathatóságának szakértői előkészítésében.

 A fejlesztés előkészítési fázisában támogatjuk:

 • a célrendszer részletes meghatározását;
 • az érintett-elemzés elvégzését;
 • a projekt ütemtervének kidolgozását, erőforrás-, és részletes pénzügyi tervezését.

Kockázatmenedzsment 

közreműködünk a szükséges szervezeti belső szabályozások kialakításában, a projekt működési rendjének elkészítésében, a kilépési („exit”) stratégia elkészítésében. 

Programmenedzsment Iroda

Partnereink projektjeinek magas szintű támogatására Programmenedzsment Iroda (PMI) felállítását és működtetését is vállaljuk. A PMI működése során biztosítja:

 • a kidolgozott tervek megvalósításának folyamatos nyomon követését;
 • a minőségi követelmények teljesülésének mérését;
 • pénzügyi kontrolling szolgáltatásokat;
 • a belső és külső kommunikációs folyamatok eredményes működését.

További szolgáltatások:

 • a projekt menedzsereinek adminisztratív jellegű támogatása;
 • jelentések készítése a felső vezetés számára;
 • dokumentumsablonok és módszertanok kidolgozása a projekt szervezet számára;
 • a projekt dokumentációs rendjének elkészítése és betartása.
 • a projektzárási feladatok ellátását,
 • az eredmények megfelelő terjesztését,
 • a projektek minőségbiztosítást;
 • a megszerzett tapasztalatok összegyűjtésének és rendszerezésének koordinálását.

Partnereink számára közbeszerzési szakértői tevékenységet is magas minőségben ellátunk.

Szolgáltatásaink magukba foglalják

 • a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó eljárásrend és eljárástípus meghatározását;
 • az ajánlati felhívás és dokumentáció szakszerű előkészítését és elkészítését;
 • az alkalmassági és értékelési szempontok kidolgozását;
 • az ajánlatok értékelését;
 • írásos szakvélemény készítését a döntési javaslat megalapozásához;
 • a szerződéskötési folyamat támogatását.

Felelősséget vállalunk a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérő nevében történő teljes lebonyolításáért, az eljáráscselekmények komplett dokumentálásáért, az ajánlatok egyes fázisokban történő értékeléséért, továbbá az Ajánlattevőkkel történő folyamatos kapcsolattartásért.

A közbeszerzési eljárások lebonyolításában a legkorszerűbb megoldások alkalmazásával is dolgozunk, mint például a közbeszerzési eljárások elektronikus úton történő lefolytatása, illetve elektronikus árlejtés igénybevétele. E tevékenységek szakmailag kifogástalan megvalósításához partneri megállapodással rendelkezünk több elektronikus közbeszerzési szolgáltatóval.

A MultiContact Consulting Kft. az Ajánlattevői oldalon szereplő partnerei számára a közbeszerzési törvény alapján lebonyolított eljárásokban – elsősorban saját lebonyolítású eljárásokból származó tapasztalatait felhasználva – támogató szerepet tölt be, melynek keretein belül segítséget nyújtunk:

 • az adott eljárásban benyújtandó ajánlat összeállításában;
 • az eljárás teljes nyomon követésében;

az eljáráshoz kapcsolódó egyes nyilatkozatok előkészítésében, valamint közreműködünk a vitarendezési, illetve jogorvoslati eljárásokban is.

Cégünk alapításakor a MultiContact Consulting Kft. fő tevékenységként pályázatírást végzett. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a mai napig sikeresen folytatjuk ezen tevékenységünket, ezzel segítve és támogatva partnereinket”Az eredeti projektötlet ismeretében javaslatot teszünk az optimális támogatási forrás bevonására. A továbbiakban megbízóinkkal közösen végezzük a projektötlet támogatás szempontú finomhangolását (projektfejlesztés), elkészítjük a pályázati adatlapot, a megvalósíthatósági tanulmányt, a költség-haszon elemzést és az egyéb szükséges mellékleteket, valamint segítséget nyújtunk a pályázati dokumentáció végleges összeállításában. A végrehajtási szakaszba kerülő projektek esetében támogatjuk a nyertes pályázót a támogatási szerződés megkötésében, a támogatás szakszerű elszámolásában, helyszíni ellenőrzéseken és menedzseljük a menet közben felmerülő változásokhoz kapcsolódó kedvezményezett oldali feladatokat (pl. támogatási szerződés módosítás).

Szakértőink számos területen támogatják ügyfeleink fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a kutatás-fejlesztéstől egészen a logisztikai beruházásokig. A különböző állami támogatási rendszerekkel kapcsolatban mintegy 20 éves tapasztalattal rendelkezünk, mind a támogatói, mind a pályázói oldalról. Az európai uniós pályázati források (pl. Széchenyi 2020, Horizont 2020, transznacionális és határmenti programok) mellett foglalkozunk hazai költségvetési támogatásokból származó forrásokkal is.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a projektek és a projekttermékek minőségbiztosításának és auditálásának a projekt során és azt követően is. A minőségbiztosítás célja a projektszerű működés, a problémák és a projekt célját veszélyeztető kockázatok azonosítása, a kockázatkezelés támogatása. Megvizsgáljuk a projekt során előállított termékek minőségét és szükség szerint javaslatokat fogalmazunk meg ezek tartalmi, formai kialakítására. Figyelemmel kísérjük a projekt működését, értékeljük a kialakított projektszervezet hatékonyságát, az alkalmazott információ-áramlási folyamatokat és adminisztrációs rendet.

Case studies


Biztonságmenedzsment Aktuális cikk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at arcu quis nibh mattis fringilla bibendum vitae tortor. Duis posuere bibendum mi, a convallis eros pretium bibendum.