KISVÁLLALKOZÁSOK

A közigazgatási intézmények és szervezetek sikeres működéséhez nélkülözhetetlen az informatikai stratégia. Ennek ellenére, gyakran előfordul, hogy egy-egy meglévő stratégia nem kellően átgondolt, vagy éppen írásos formában nem is létezik – egy ilyen stratégiát rendkívül nehéz követni és megvalósítani.

A stratégiai menedzsment tudatos alkalmazásával a szervezetek képessé válnak arra, hogy stratégiáikat megvalósítsák és megőrizzék az elért eredményeket, így hatékonyságuk folyamatosan javítható informatikai feladataik területén is. Ügyfeleinket a stratégiai tervezés folyamatában a közigazgatásra szabott, kiegyensúlyozott célrendszeren és teljesítménymutatókon alapuló stratégiai tervezési és teljesítménymérési módszer, a „Public Sector Balanced Scorecard” (PBSC) modell segítségével támogatjuk.

Az informatikai stratégiakészítés kapcsán kiemelt figyelmet fordítunk:

 • a jelenlegi helyzet pontos feltárására;
 • a jövőkép kialakítására, a jövőbeli irányítási-, és műszaki koncepció kidolgozására, a megfelelő súlypontok kijelölésére;
 • a jövőbeli célok elérése érdekében teendő konkrét lépésekre (akcióterv);
 • az erőforrásokkal és befektetésekkel kapcsolatos főbb igényekre;
 • a gyakorlati megvalósíthatóságra, azaz, hogy az informatikai fejlesztések pénzügyi szempontból is megvalósíthatók legyenek.

Műszaki Szakértő Szolgáltatás:

A műszaki szakértői tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásaink az informatikai rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos szakértői tevékenységek szinte minden területét lefedik.

Az informatikai fejlesztési projektek során a koncepcióalkotástól kezdve a rendszer bevezetésének támogatásáig tartó folyamat valamennyi részében biztosítunk szakértői szolgáltatásokat. A tervezési fázisban ez elsősorban a koncepcióalkotást és a követelményspecifikáció elkészítését jelenti, míg a végrehajtási fázis kiemelt elemei a termék- és folyamat-minőségbiztosítás, tesztelés, a rendszer átadás-átvétele, üzemeltetésre való felkészülés, valamint a bevezetés támogatása és az oktatás.

Világszerte megfigyelhető a komplex projektek sikertelensége, vagyis az, amikor a siker legfőbb feltételei – a határidő betartása, a költségvetési keret megtartása és az eredeti minőségi céloknak megfelelő fejlesztés – nem teljesülnek maradéktalanul. Ez gyakran az alacsony minőségű projektmenedzsmentre vezethető vissza. Küldetésünk, hogy magas szintű projektmenedzsment-szakértői tevékenységeinkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy partnereink beruházásai és fejlesztései eredményesek legyenek.

Stratégiai tanácsadás

Szolgáltatásaink fontos eleme a partnereink különböző fejlesztéseihez kapcsolódó stratégiai tanácsadás. Ennek keretében aktívan közreműködünk a projektötlet kifejlesztésében, illetve támogatjuk a projekt előkészítési szakaszának lebonyolítását.

Tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel közreműködünk:

 • a tervezett fejlesztés politikai, gazdasági-pénzügyi, jogi, technikai, környezeti megvalósíthatóságának vizsgálatában;
 • a vállalati szintű stratégiai célkitűzéseknek való megfelelés biztosításában;
 • a projekt szponzori támogathatóságának szakértői előkészítésében.

 A fejlesztés előkészítési fázisában támogatjuk:

 • a célrendszer részletes meghatározását;
 • az érintett-elemzés elvégzését;
 • a projekt ütemtervének kidolgozását, erőforrás-, és részletes pénzügyi tervezését.

Kockázatmenedzsment 

közreműködünk a szükséges szervezeti belső szabályozások kialakításában, a projekt működési rendjének elkészítésében, a kilépési („exit”) stratégia elkészítésében. 

Programmenedzsment Iroda

Partnereink projektjeinek magas szintű támogatására Programmenedzsment Iroda (PMI) felállítását és működtetését is vállaljuk. A PMI működése során biztosítja:

 • a kidolgozott tervek megvalósításának folyamatos nyomon követését;
 • a minőségi követelmények teljesülésének mérését;
 • pénzügyi kontrolling szolgáltatásokat;
 • a belső és külső kommunikációs folyamatok eredményes működését.

További szolgáltatások:

 • a projekt menedzsereinek adminisztratív jellegű támogatása;
 • jelentések készítése a felső vezetés számára;
 • dokumentumsablonok és módszertanok kidolgozása a projekt szervezet számára;
 • a projekt dokumentációs rendjének elkészítése és betartása.
 • a projektzárási feladatok ellátását,
 • az eredmények megfelelő terjesztését,
 • a projektek minőségbiztosítást;
 • a megszerzett tapasztalatok összegyűjtésének és rendszerezésének koordinálását.

Partnereink számára közbeszerzési szakértői tevékenységet is magas minőségben ellátunk.

Szolgáltatásaink magukba foglalják

 • a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó eljárásrend és eljárástípus meghatározását;
 • az ajánlati felhívás és dokumentáció szakszerű előkészítését és elkészítését;
 • az alkalmassági és értékelési szempontok kidolgozását;
 • az ajánlatok értékelését;
 • írásos szakvélemény készítését a döntési javaslat megalapozásához;
 • a szerződéskötési folyamat támogatását.

Felelősséget vállalunk a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérő nevében történő teljes lebonyolításáért, az eljáráscselekmények komplett dokumentálásáért, az ajánlatok egyes fázisokban történő értékeléséért, továbbá az Ajánlattevőkkel történő folyamatos kapcsolattartásért.

A közbeszerzési eljárások lebonyolításában a legkorszerűbb megoldások alkalmazásával is dolgozunk, mint például a közbeszerzési eljárások elektronikus úton történő lefolytatása, illetve elektronikus árlejtés igénybevétele. E tevékenységek szakmailag kifogástalan megvalósításához partneri megállapodással rendelkezünk több elektronikus közbeszerzési szolgáltatóval.

A MultiContact Consulting Kft. az Ajánlattevői oldalon szereplő partnerei számára a közbeszerzési törvény alapján lebonyolított eljárásokban – elsősorban saját lebonyolítású eljárásokból származó tapasztalatait felhasználva – támogató szerepet tölt be, melynek keretein belül segítséget nyújtunk:

 • az adott eljárásban benyújtandó ajánlat összeállításában;
 • az eljárás teljes nyomon követésében;

az eljáráshoz kapcsolódó egyes nyilatkozatok előkészítésében, valamint közreműködünk a vitarendezési, illetve jogorvoslati eljárásokban is.

Cégünk alapításakor a MultiContact Consulting Kft. fő tevékenységként pályázatírást végzett. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a mai napig sikeresen folytatjuk ezen tevékenységünket, ezzel segítve és támogatva partnereinket”Az eredeti projektötlet ismeretében javaslatot teszünk az optimális támogatási forrás bevonására. A továbbiakban megbízóinkkal közösen végezzük a projektötlet támogatás szempontú finomhangolását (projektfejlesztés), elkészítjük a pályázati adatlapot, a megvalósíthatósági tanulmányt, a költség-haszon elemzést és az egyéb szükséges mellékleteket, valamint segítséget nyújtunk a pályázati dokumentáció végleges összeállításában. A végrehajtási szakaszba kerülő projektek esetében támogatjuk a nyertes pályázót a támogatási szerződés megkötésében, a támogatás szakszerű elszámolásában, helyszíni ellenőrzéseken és menedzseljük a menet közben felmerülő változásokhoz kapcsolódó kedvezményezett oldali feladatokat (pl. támogatási szerződés módosítás).

Szakértőink számos területen támogatják ügyfeleink fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a kutatás-fejlesztéstől egészen a logisztikai beruházásokig. A különböző állami támogatási rendszerekkel kapcsolatban mintegy 20 éves tapasztalattal rendelkezünk, mind a támogatói, mind a pályázói oldalról. Az európai uniós pályázati források (pl. Széchenyi 2020, Horizont 2020, transznacionális és határmenti programok) mellett foglalkozunk hazai költségvetési támogatásokból származó forrásokkal is.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a projektek és a projekttermékek minőségbiztosításának és auditálásának a projekt során és azt követően is. A minőségbiztosítás célja a projektszerű működés, a problémák és a projekt célját veszélyeztető kockázatok azonosítása, a kockázatkezelés támogatása. Megvizsgáljuk a projekt során előállított termékek minőségét és szükség szerint javaslatokat fogalmazunk meg ezek tartalmi, formai kialakítására. Figyelemmel kísérjük a projekt működését, értékeljük a kialakított projektszervezet hatékonyságát, az alkalmazott információ-áramlási folyamatokat és adminisztrációs rendet.

Case studies


Nem található.