A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatásának tervezete
Pályázat kódszáma VINOP 1.2.1-21 (Tervezet!)
Támogatás összege 10 – 629,3 millió Ft VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (VT) – PROJEKT FIZIKAI ZÁRÁSÁT KÖVETŐ 1. LEZÁRT ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE ALAPJÁN (RÉSZBEN) VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSSÁ (VNT) ALAKULHAT
Projekt max. összköltsége
Létszám Elszámolható költség/fő Maximális projekt összköltség létszám alapján
Max.9 fő 11 millió Ft/fő 99 millió Ft
Max. 49 fő 1-9 főig: 11 millió Ft/fő

10-49 főig: 5 millió Ft/fő

299 millió Ft
Max 249 fő 1-9 főig: 11 millió Ft/fő

10-49 főig: 5 millió Ft/fő

50-249 főig: 3 millió Ft/fő

899 millió Ft
Támogatási intenzitás 30-70% – a vállalkozás méretétől, a megvalósítás helyszínétől, tevékenységtől és regionális támogatási térkép szerinti max. támogatási mértéktől függően
Ki pályázhat?
 • mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni cég, egyéni vállalkozó
 • a pályázó vállalkozás rendelkezik
  • egy teljes lezárt üzleti évvel
  • min. 3 fő átlagos statisztikai létszámmal az utolsó lezárt üzleti évben
  • a projekt elszámolható összköltségét meghaladó árbevétellel a legutolsó lezárt üzleti évben
Támogatható tevékenységek
 • Kötelező projektelem:
  • Technológia fejlesztés (termelési, szolgáltatási, IT);
 • Önállóan nem támogatható projektelem:
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%);
  • Tanácsadási szolgáltatás (max 50 m Ft, de képzéssel együtt max. 20%);
  • Képzés (max. 20 m Ft, de tanácsadással együtt max. 20%);
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%);
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 m Ft)
  • Projekt előkészítés építési beruházás esetén (max. 5%).
Nem elszámolható költségek
 • Pályázatírás költsége, megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése;
 • A pályázat benyújtása előtt felmerült költség;
 • A Felhívás adott mellékletében nem szereplő TESZOR számmal rendelkező szoftver beszerzése;
 • Franchise díj;
 • Levonható ÁFA;
 • Jármű beszerzése, stb.
Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten kívül.
Speciális feltételek
 • A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető.
 • A fejlesztéssel érintett ingatlan per- és igénymentes.
Vállalandó kötelezettségek
 • Kötelező vállalás a konstrukcióban nincs
 • Az eredményességi visszamérés során kapott pontszám alapján válik véglegessé a VNT/VT arány (mutatók: pl. projekt hatékony végrehajtása, bruttó hozzáadott érték növekedése)
 • Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 év
 • Környezetvédelmi, esélyegyenlőségi kötelezettségek
Igényelhető előleg A támogatás 100%-a.
Biztosítékadási kötelezettség Nem szükséges
Legkorábbi projektkezdés Saját felelősségre a pályázat benyújtását követő naptól.
Megvalósítás időtartama 24 hónap
Értékelési eljárásrend Standard eljárásrend, szakaszos elbírálás

Tartalmi értékelés többek között az alábbi kritériumok szerint:

 • Működés időtartama;
 • Üzemi eredmény aránya;
 • Eszközarányos nyereség;
 • 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege;
 • Nettó árbevétel arányos beruházás;
 • Fejlesztés helyszíne;
 • A projekt költségvetése tartalmaz Megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat;
 • A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást
Speciális csatolandó mellékletek
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéshez kapcsolódó költségtételek alátámasztására szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelés;
 • Építési beruházási szakértő nyilatkozat a részletes építési költségbecslés realitásáról
 • A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció
Támogatásban részesülő pályázatok száma 1000 – 3000 db

Rendelkezésre álló keret 200 milliárd Ft.

Beadási határidő 2021. március 1-16.

2021. június 15-30.

2021. szeptember 30 – október 15. (csak mikróvállalkozások vagy szabad vállalkozási zónának minősülő településen pályázó KKV-k)

2022. február 1-15. (csak mikróvállalkozások vagy szabad vállalkozási zónának minősülő településen pályázó KKV-k)