A MultiContact Consulting Kft. közbeszerzési keretmegállapodás alapján nyújtott szolgáltatásai

A MultiContact Consulting Kft. közbeszerzési keretmegállapodás alapján nyújtott szolgáltatásai

 

Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01ITSZ21

Keretmegállapodás tárgya: Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása

Aktív időszak vége: 2024.07.02.

https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=3704

 

Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01ITSZE21

Keretmegállapodás tárgya: Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása

Aktív időszak vége: 2024.07.02.

https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=3705

 

Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01ITMB21

Keretmegállapodás tárgya: Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Aktív időszak vége: 2024.05.18.

https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=3557

 

Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01ITMBE21

Keretmegállapodás tárgya: Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Aktív időszak vége: 2024.06.01.

https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=3604

 

Keretmegállapodás azonosítószáma: KM01ITSZ16

Keretmegállapodás tárgya: 1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása

https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=1453


Gyermeknapi MultiContact Rajzpályázat gyermekeknek

Gyermeknapi MultiContact Rajzpályázat gyermekeknek

 

 

Cégünk a májusi hónapban meghirdette I. Gyermeknapi MultiContact Rajzpályázatát.

Szép színes alkotásokat vártunk A4-es méretben, melyek bármely technikával készíthetők voltak. A gyermekeknek lehetősége volt rajzolni, festeni, kollázst készíteni, montázst-mozaikképet leadni, vagy akár több technikát egyszerre alkalmazni.

A rajzpályázat témája apukám/anyukám egy munkanapja volt. Úgy gondoltuk, hogy most az otthoni munkavégzés során a gyermekek is többet láthattak szüleik egy munkanapjából és kíváncsian vártuk milyen érdekes rajzok fognak születni.

Összesen 9 darab rajzpályázat érkezett be Hozzánk és a különböző korú gyermekekre gondolva 2 korcsoportban értékeltül Őket.

Fontosnak tartottuk, hogy a Gyermeknap miatt minden pályázati rajz díjazásban részesüljön. Nagyon nehéz volt a döntés a legjobb rajzok kiválasztásában, így, aki nem az első három hely valamelyikén végzett, úgy a kreatív megoldások miatt különdíjban részesült.

Az alkotásokból egy kiállítást készítettünk, ami a faliújságunkon megtekinthető.

Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sok és szép munka készült! Mindig jó érzés látni a gyermeki kreativitást!

Bízunk benne, hogy a gyermekek örültek az ajándékoknak és hozzá tudtunk járulni a boldog Gyermeknapjukhoz!


Tudnivalók a Széchenyi Terv Plusz végrehajtásával kapcsolatban

Tudnivalók a Széchenyi Terv Plusz végrehajtásával kapcsolatban

Néhány nappal ezelőtt kiadásra került a következő programozási ciklus (Széchenyi Terv Plusz Porgram) egyik fontos keretszabálya, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” címmel.

Gyökeres átalakításokat, változásokat nem tartalmaz a dokumentum, tehát nagy újdonságok nem várhatóak a rendszerben, de lássuk a főbb kereteket:

 1. Az Irányító Hatóságok és Közreműködő Szervezetek:
Program A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium Közreműködő szervezet
2. Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Miniszterelnöki Kabinetiroda
3. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz Emberi Erőforrások Minisztériuma
4. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz Agrárminisztérium Magyar Államkincstár
5. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz Innovációs és Technológiai Minisztérium
6. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz Pénzügyminisztérium
8. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár
9. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz Innovációs és Technológiai Minisztérium
12. Belső Biztonsági Alap Plusz Belügyminisztérium

 

 

 1. Éves Fejlesztési Keretek

Továbbra is a legjobb fokmérője marad a várható forrásoknak a Operatív Programok éves fejlesztési keretét tartalmazó jogszabályok, melyek nevesítik majd a tervezett források címét, keretösszegét, projektkiválasztási eljárásrendjét illetve a meghirdetés tervezett időpontját is. Természetesen a kiemelt projektek tekintetében is ugyanezen metodika fog érvényesülni.

 1. Felhívások várható keretösszege

Ebben a fejlesztési ciklusban, egy adott felhívás keretösszege már nem lehet ötmilliárd Ft-nál kisebb (természetesen egyedi esetekben ettől el lehet térni, de a főszabály ez).

 1. A pályázatok lebonyolítása

A jövőben is egyszerűsített, standard, kiemelt vagy területi kiválasztási eljárásrend határozható meg. Az Irányító Hatóságok vagy egyszerűsített, vagy standard eljárást fognak alkalmazni

Egyszerűsített kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni a) feltételesen vissza nem térítendő támogatás esetén, vagy b) ha a projektek lehetséges elszámolható összköltsége nem haladja meg a háromszázmillió forintot és a felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozás is benyújthat támogatási kérelmet.

Kiemelt kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni, ha a) az irányító hatóság az éves fejlesztési keretben meg kívánja határozni a projekt címét, a támogatást igénylőt, az indikatív támogatási összeget, a projekttel kapcsolatos szakmai elvárásokat és a projekt benyújtásának várható időpontját, valamint b) a projekt közfeladat vagy általános közérdekű feladat ellátására irányul és nemzetgazdasági érdeket szolgál.

Területi kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni területi program esetén.

Ha a felhívás feltételesen vissza nem térítendő támogatási formát alkalmaz, a felhívás kidolgozása során figyelemmel kell lenni arra, hogy csak mérlegelést nem igénylő értékelési szempontot lehet meghatározni, a hiánypótlás, tisztázó kérdés lehetőségét biztosítani szükséges, konzorcium nem nyújthat be támogatási kérelmet, és biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.

Újdonság a 2014-2020-as ciklushoz képest, hogy az új jogszabályba bele van építve egy új megoldás mely szerint létrehozható az egyes nyertes projektek finanszírozásához kapcsolódó projektszámla, ami egy korlátozott felhasználású pénzintézeti számlát jelent, ennek alkalmazása azonban nem kötelező.

 1. Az elszámolható költségek arányai:

 

 • projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%-a,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatására az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a,
 • ingatlanvásárlásra az  összes elszámolható költség legfeljebb 2%-a, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén legfeljebb 10%-a,
 • terület-előkészítésre az összes elszámolható költség legfeljebb 2%-a,
 • műszaki ellenőri szolgáltatásra az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a, f) projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a,
 • tájékoztatásra, a nyilvánosság biztosítására az összes elszámolható költség legfeljebb 0,5%-a,
 • könyvvizsgálatra az összes elszámolható költség legfeljebb 0,5%-a,
 • általános költségekre az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a számolható el.

A felhívásban elszámolhatóként megjelölt, költségtípusokra vonatkozó százalékos mértékek összege nem haladhatja meg a 15,5%-ot, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén a 23,5%-ot.

 1. Szakpolitikai felelősök prioritásonként:
Program Prioritás Szakpolitikai felelős
Digitális Megújulás Operatív Program Plusz 1. Digitális megújulás a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával
2. Hi-tech és Zöld átállás a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával
3. Magyarország csatlakoztatva a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
4. Digitális állampolgárság a miniszterelnök kabinetfőnöke a belügyminiszter, a családokért felelős tárca nélküli miniszter, az emberi erőforrások minisztere, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz 1. Egészségügyi fejlesztések emberi erőforrások minisztere
2. XXI. századi köznevelés emberi erőforrások minisztere
3. Társadalmi felzárkózási fejlesztések belügyminiszter
4. Szociális fejlesztések emberi erőforrások minisztere
5. Az anyagi nélkülözésre vonatkozó prioritási tengely emberi erőforrások minisztere
6. Család- és ifjúságügyi fejlesztések családokért felelős tárca nélküli miniszter
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 1. A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése agrárminiszter
2. A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása agrárminiszter
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz 1. Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése innovációért és technológiáért felelős miniszter
2. TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése innovációért és technológiáért felelős miniszter
3. Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás innovációért és technológiáért felelős miniszter
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 1. Vállalkozásfejlesztés innovációért és technológiáért felelős miniszter
2. Kutatás, fejlesztés, innováció innovációért és technológiáért felelős miniszter
3. Fenntartható munkaerőpiac innovációért és technológiáért felelős miniszter
4. Ifjúsági garancia innovációért és technológiáért felelős miniszter
5. Felsőoktatás, szakképzés innovációért és technológiáért felelős miniszter
6. Turizmus, örökségvédelem Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója
Végrehajtás Operatív Program Plusz 1. A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás biztosítása és fejlesztése Miniszterelnökséget vezető miniszter
2. A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges eszközrendszer biztosítása Miniszterelnökséget vezető miniszter
3. Az Igazságos Átmenet Alapból finanszírozásra kerülő fejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézmények humánerőforrás kapacitásának, valamint a képzési és humánerőforrás fejlesztési programoknak a biztosítása Miniszterelnökséget vezető miniszter
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 1. Versenyképes megye pénzügyminiszter
2. Klímabarát megye pénzügyminiszter
3. Területi humán fejlesztések pénzügyminiszter
4. Budapest Miniszterelnökséget vezető miniszter
5. Budapest ESZA+ fejlesztései Miniszterelnökséget vezető miniszter
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz 1. Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés belügyminiszter
2. Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság innovációért és technológiáért felelős miniszter
3. Környezet- és természetvédelem agrárminiszter
4. Megújuló energiagazdaság innovációért és technológiáért felelős miniszter
5. Igazságos átmenet innovációért és technológiáért felelős miniszter
Belső Biztonsági Alap Plusz 1. Bűnügyi adat- és információcsere fokozását célzó fejlesztések belügyminiszter
2. Műveleti együttműködés fokozását célzó fejlesztések belügyminiszter
3. Bűnüldözés fokozását és a bűncselekmények megelőzésének fokozását célzó fejlesztések belügyminiszter


Segíteni Jó! – Adománygyűjtés az Érdi Fészek Gyermekvédő Egyesület számára

Segíteni Jó! – Adománygyűjtés az Érdi Fészek Gyermekvédő Egyesület számára

„SegíteniJó!” Vállalatunk ezzel a jelszóval indította el több mint 1 hónapja programját a rászoruló gyermekeken való segítségnyújtás jegyében.

Az országban rengeteg olyan gyermek van, aki nélkülözik, szegénységben, rossz körülmények között él, azonban vannak szervezetek, akik igyekeznek segíteni rajtuk. Cégünk vezetősége és minden dolgozója fontosnak tartja, hogy lehetőségeihez mérten segíteni tudjon másokon. Ennek okán úgy gondoltuk ez egy remek kezdeményezés részünkről.

Az akció lényege, hogy munkatársaink társasjátékot, tartós élelmiszert, ruhaneműt és egyéb felajánlásokat gyűjthettek az Érdi Fészek Gyermekvédő Egyesület számára.

Példaértékű lehet Mindenki számára az a rengeteg felajánlás, adomány, amit sikerült összegyűjtenünk az elmúlt másfél hónap során!

A járvány miatt, lehetőség volt banki formában történő felajánlásra is. Szép számmal érkezett ilyen módon is felajánlás. Cégünk vezetősége a MultiContact nevében megduplázva a támogatást, ugyanekkora összeget szintén elutalt az Egyesület számára.

Kopcsándi Kata, HR vezető és Bohák Ferenc, HR asszisztens, Spielberger-Uszta Zsuzsanna segítségével 2021.05.13-án a délutáni órákban keltek útra, hogy a felajánlásokat az Egyesület számára átadják. Nyitrai-Hell Szilvia fogadta Őket, aki az Egyesület titkári tisztségét tölti be. A gyermekotthon körbejárása után, munkatársaink megismerték az otthon működését, történetét. A beszélgetés következményeként Kollégáink meggyőződése, hogy a lehető legjobb helyre kerültek az adományok. Az Egyesületről bővebb információk a bejegyzés alján megtalálhatóak.

Köszönettel tartozunk minden Munkatársunknak, hogy ilyen nemes ügy mellé álltak és összefogva, közösen ekkora sikert tudtunk elérni!

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

                                                              Széchenyi István

Büszkék vagyunk a MultiContact Consulting Kft. munkatársaira!

Fészek Gyermekvédő Egyesületről:

Az Egyesület Átmeneti Gyermekotthona Érden, 14 férőhellyel működik, ahová különböző okok miatt (bántalmazás, családi problémák, hajléktalanság, stb.) krízisbe került gyerekek 0-18 éves korig kerülhetnek. Indokolt esetben édesanyákat is befogadhatunk. Az átmenti gondozásnak ezt a formáját 1999 júniusától, Pest megyében elsőként és a mai napig egyedüliként végezzük. 4 települési önkormányzat számára biztosítunk szolgáltatásokat, ezek: Érd, Százhalombatta, Törökbálint és Budaörs. Átmeneti otthonunkban az eltölthető maximum másfél év alatt szakemberek segítségével megpróbálunk megoldást keresni a felmerült problémákra annak érdekében, hogy a gyermekek lehetőség szerint a saját családjukba kerülhessenek vissza. Az otthonnak fennállása óta közel 600 gondozottja volt.

Amennyiben más is kedvet kap ahhoz, hogy segítsen gyermekeken, úgy bátran tudjuk ajánlani:

 • Név: Fészek Gyermekvédő Egyesület
 • Adószám: 18663664-1-13
 • Számlaszám: 11742111-20027928
 • Elérhetőség: Nyitrai-Hell Szilvia +36 70 382 6486
 • Web: https://www.feszekegyesulet.hu/


ERC program 2021

ERC program 2021

 

Nemsokára érkezhetnek a Horizont Európa program első pályázati felhívásai, ugyanis a Bizottság előterjesztette a 2021. évi munkaprogramját. A program három fő felhívást tartalmaz felderítő kutatási tevékenységekre, összesen 1,9 milliárd eurós költségvetéssel.

Az első pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács indító támogatására vonatkozik. E támogatás hozzásegíti az élvonalbeli kutatókat, hogy saját független kutatócsoportot vagy kutatási programot indítsanak. A pályázati felhívást február 25-én teszik közzé 619 millió eurós költségvetéssel. A jelentkezési határidő április 8.

A második felhívás a saját független kutatócsoportjukat vagy programjukat konszolidáló kutatóknak szóló, 633 millió eurós költségvetésű konszolidációs támogatás, mely március 11-én jelenik meg és április 20-ig lehetséges benyújtani.

A harmadik felhívás pedig május 20-án jelenik meg az élkutatói támogatást célozva, 626 millió eurós költségvetéssel és augusztus 31-i határidővel.

Bővebb információ:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf


Kimagasló eredmény az IFKA által minősített tanácsadók sorában

Kimagasló eredmény az IFKA által minősített tanácsadók sorában

Büszkeséggel tölt el minket, hogy cégünk 2020. áprilisában felvételt nyert az IFKA (Iparfejlesztési Közalapítvány) által indított Magyar Multi Program Minősített Szakértői közé. Az IFKA minden évben rangsorolja a program szakértőit, amelynek keretében Cégünk 2021-ben 98 pontot ért el az összesen megszerezhető 100 pontból, ezáltal a második legmagasabb pontszámot kapott szakértővé vált!

A Magyar Multi Program a nagy növekedési potenciállal bíró, innovatív és exportképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító KKV-k megerősítését tűzte ki célul. A programban való részvételre kiválasztott vállalkozások egyedi, kifejezetten a számukra kialakított, magas színvonalú fejlesztési segítséget kaphatnak. A Program a minősített szolgáltatókon keresztül nyújt célzott támogatást.

Cégünk minősített szolgáltatásai:

 • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás
 • Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás
 • Stratégiai és üzleti tervezés
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása

Szolgáltatásainkról bővebb tájékoztatás érhető el: https://multicontact.eu/ifka-minositett-tanacsadas/

Ezúton is köszönjük partnereink bizalmát, akik 2020-ban igénybe vették szolgáltatásainkat. Bízunk benne, hogy ügyfélkörünket az idei évben is tovább bővíthetjük és egyre több vállalat számára nyújthatunk testreszabott megoldásokat, ezáltal is segítve fejlődésüket és versenyképességüket!

Amennyiben valamely szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, bizalommal várjuk megkeresésüket az alábbi e-mail elérhetőségen: [email protected].