Megemelt előleg, kitolt határidők, könnyebb elszámolás az uniós társfinanszírozású projekteknél

A koronavírus miatti intézkedések természetesen kihatással vannak a fejlesztéspolitikára, ezáltal az uniós társfinanszírozású projektekre is. Ennek kapcsán az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) számos olyan könnyítést vezetett be, melyek segítségével próbálnak javítani a Kedvezményezettek helyzetén. A tárca megemeli a pályázati előleg mértékét a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került ágazatokban működő kedvezményezettek esetén. A források megfelelő hasznosulását egyszerűbb eljárások, meghosszabbított határidők, több teljesítési elvárás enyhébb átmeneti szabályozása teszi lehetővé.

Perényi Zsigmond európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár elmondta, hogy „A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet az uniós társfinanszírozással fejlesztéspolitikai támogatásban részesülő projektek megvalósítását is megnehezíti. A kormány célja, hogy az elnyert pályázati források a rendkívüli körülmények ellenére is a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak a magyar vállalkozások és a magyar családok érdekében. Az ITM arra törekszik, hogy minden kedvezményezett teljesíthesse a támogatási szerződésében foglaltakat, és minden fejlesztés megvalósuljon, lehetővé téve a gazdaság mielőbbi újraindítását”

Az alábbi területeken lépnek hatályba könnyítések:

 • határidők teljesítésének átmeneti szabályai;
 • indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályai;
 • pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változása;
 • személyes, postai ügyintézés;

Néhány fontosabb intézkedést kiemeltünk a csomagból (a teljes dokumentum megtekinthető, az anyag végén elhelyezett linken):

 • a támogatási előleg általános mértéke 25-ről 50 százalékra emelkedik a kormányzati intézkedésekkel összhangban a veszélyhelyzetben leginkább érintett ágazatok esetén (pl.: a kormányzati gazdaságvédelmi intézkedésekkel összhangban pl. turizmus, vendéglátóipar stb.)
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap, az irányító hatóságok új követelések végrehajtását nem indítják el, a folyamatban lévők végrehajtását felfüggesztik. A beszámoló elutasítása esetén nem kötelező szankcióként a támogatás folyósításának felfüggesztését alkalmazni, ennek lehetősége csupán mérlegelhető.
 • meghosszabbodik az előleg elszámolásának és a projekt mérföldköveinek határideje, a támogatási szerződések véghatárideje,
 • a támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik,
 • a nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása ideiglenesen eltörölhető,
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap,
 • az irányító hatóságok új követelések végrehajtását nem indítják el, a folyamatban lévők végrehajtását felfüggesztik.
 • három hónappal automatikusan meghosszabbodik az előleg elszámolásának és a projekt mérföldköveinek határideje, a támogatási szerződések véghatárideje,
 • az irányító hatóságok a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek és a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására nyitva álló határidőket a jogszabály szerint lehetséges leghosszabb határidőben állapítják meg.
 • az engedélyezési eljáráshoz (pl. építési vagy használatbavételi engedély meglétéhez) kötött cselekmények esetén elegendő az eljárás megindítását igazolni, nincs szükség a jogerős engedélyre az érintett támogatási folyamat (pl. kifizetés) végrehajtásához.
 • a szerződésmódosítás egyszerűsített módon történik, egyes esetekben a változtatásokhoz kevesebb alátámasztó dokumentumot kell benyújtani, rugalmasabbá válik a források átcsoportosítása.
 • ha a projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott, önállóan támogatható eleme már megvalósult, a projekt a befejezés előtt arányosan lezárható.
 • ha a kedvezményezett mulasztásait igazolható módon a veszélyhelyzet okozta, akkor hátrányos jogkövetkezményt (pl. elállást) nem indokolt érvényesíteni.
 • ha a támogatás nem kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult, a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a foglalkoztatotti bázislétszámot nem kell fenntartania.
 • – a nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása ideiglenesen eltörölhető.
 • – ha egy uniós indikátor a veszélyhelyzet miatt nem éri el a támogatási szerződésben meghatározott érték 75 százalékát, a kedvezményezett mentesíthető a támogatás arányos részének visszafizetése alól.
 • a járványügyi kockázatok mérséklése érdekében a személyes vagy postai ügyintézéssel kapcsolatos és a rendezvények megtartására vonatkozó előírások is módosulnak. A szükséges dokumentumok benyújtása a postai vagy személyes úton történő ügyintézés helyett átmenetileg az informatikai rendszerben kialakított e-posta szolgáltatással is teljesíthető.
 • a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt szünetelnek a helyszíni ellenőrzések, azokat a veszélyhelyzet megszűnését követő egy éven belül kell majd pótolni. Vis maior esetnek minősül, ha egy rendezvény (workshop, konferencia stb.) a veszélyhelyzeti intézkedésekkel közvetlen összefüggésben elmarad, ha a költségeket nem fedezi biztosítás, vagy azokat más módon nem lehet visszafizettetni.

A részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.kormany.hu/download/d/5a/c1000/kedvezme%CC%81nyezetti%20tajekoztato%20veszelyhelyzet__200330.pdf