2020 június 11-én került megrendezésre – rendhagyó módon online felületen – az információs társadalom fejlődésének aktuális trendjeit és megoldásait bemutató, valamint szakmai panelbeszélgetésnek is teret adó Infoparlament 2020 konferencia.

A program keretében kormányzati, iparági, érdekképviseleti és civil szakértők vitatták meg az informatikai szektor legfontosabb aktuális kérdéseit, különös tekintettel a vírus okozta helyzet által előidézett, valamennyi szektorban és az élet minden területén megjelenő kihívásokra. A résztvevők egyöntetűen egyetértettek abban, hogy az infokommunikáció kétségkívül a pandémia nagy nyertese: a digitalizáció mind a túlélés, mind az újra indulás fázisában kiemelt szereppel bír, így az informatikának a válság után a versenyképesség kialakításában sorsdöntő szerepe van.

Az esemény központi témái a koronavírus járvány munkavégzésre, oktatásra, valamint a termelésre gyakorolt hatásai voltak. Az elmúlt hónapokban felértékelődtek a digitális megoldások, megnőtt a gyorsaság, az adat- és információbiztonság iránti igény. A szakemberek megvitatták, hogy milyen új megoldásokra számíthatunk a járványból leszűrt tapasztalatoknak köszönhetően.

Fentiekkel összhangban a 2021-2027-es uniós támogatási ciklusban a KKV-k digitalizálása továbbra is hangsúlyos lesz, előtérbe helyezve a komplex fejlesztéseket.

A finanszírozási eszközök tekintetében a visszatérítendő, illetve feltételesen visszatérítendő termékek priorizált szerephez jutnak.

A konferencia keretében szó esett a fejlesztéseket szakmailag megalapozó, jelenleg kidolgozás alatt álló új Nemzeti Digitalizációs Stratégiáról és pilléreiről. Ezen terv tartalmazza majd a következő időszakban a szakterület kormányzati intézkedéseit, amelyek a következő programozási ciklus tervezésének alapját nyújtják.