A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
Pályázat kódszáma VEKOP-1.2.6-20
Támogatás összege minimum 5 millió Ft – maximum 153.5 millió Ft

– 5-9 főig munkavállalónként 1,5 millió,

– 10-49 főig munkavállalónként 1 millió, de az első 9 főre 1,5 millió

– 50-249 főig 500 ezer forintot vehetnek igénybe, de az első 9 főre 1,5 millió; 10-49 fő közötti részre 1 millió Ft.

 

Nem bért támogatnak, a létszám a támogatás számítás alapjául szolgál!

Támogatási intenzitás Maximum 70% visszatérítendő támogatás, ami az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT)
Ki pályázhat? ·        mikro-, kis vagy középvállalkozás

·        min. egy lezárt üzleti év – közzétett beszámoló

·        átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. áprilisban minimum 5 fő volt –

·        a projekt összköltsége nem lehet több, mint a 2019. évi árbevétel

Támogatható tevékenységek A cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként!

Önállóan: eszközbeszerzés (min. a projekt összköltség 20 %-a)

 

Csak a fenti eszközbeszerzéssel együtt támogatható:

–         infrastruktúra bővítés (max. 50 %)

–         immateriális javak – licence, know-how (max. 20 %)

–         tanácsadás (max. 20 %) –IFKA által előminősített szolgáltatóktól

pl. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztési tanácsadás; Márka- és arculatépítés; Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás; Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés – max. 2 kategóriában

–         megújuló energetikai fejlesztés (max. 50 %)

–         projekt-előkészítés: ingatlan beruházásnál (max. 7 %)

–         IT fejlesztés (max. 50 %)

–         képzések (max. 20 %) – minősített szolgáltatóktól min. 20 órás képzés

–         rezsi (max. 1 %)

–         ingatlan bérlés + forgóeszköz vásárlás (max. 10 %)

Elszámolható költségek ·        építési költség – korlátokkal

·        műszaki berendezések, gépek beszerzése (min. nettó 500 eFt egyedi érték – VTSZ lista, hardver esetében min. 100 eFt)

·        immateriális javak beszerzése (TESZOR lista)

·        tanácsadói, képzési költségek – korlátokkal

·        általános rezsiköltség

·        kötelező tájékoztatással kapcsolatos költség

Nem elszámolható költségek Többek között:

·        pályázatírás költség

·        saját teljesítés

·        nem előminősített szolgáltató által nyújtott tanácsadás

Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett (2020. 04.30-ig) Közép -magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe
Vállalandó kötelezettségek ·        a bázislétszám (2020. április) min. 90 %-nak megtartása a megvalósítási időszakban, illetve különböző gazdasági mutatók teljesítése esetén lesz a hitelből támogatás (pl. létszámnövelés, árbevétel növelés) fenntartási időszak: 1 év kizárólag akkor, ha eszköz vagy immateriális jószág beszerzés történik

·        a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie

·        fenntartási kötelezettség: fizikai befejezést követő 1 teljes lezárt üzleti év (eredményességi visszamérés)

Igényelhető előleg  100%
Biztosítékadási kötelezettség nincs
Legkorábbi projektkezdés 2020. március 11-e után megkezdett, de pályázat benyújtáskor még fizikailag nem befejezett projekt is pályázhat!
Megvalósítás időtartama maximum 18 hónap
Értékelési eljárásrend ·        egyszerűsített, hiánypótlásra nincs lehetőség

·        tartalmi értékelés: gazdálkodási adatok

Speciális csatolandó mellékletek ·        gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéshez kapcsolódó költségtételek alátámasztására szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozat,

·        eszközbeszerzésre vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói státusza esetén a gyártóval való kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás),

·        egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott eszközbeszerzésre vonatkozóan a gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképek,

·        képzés és/vagy tanácsadás igénybevétele esetén a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum (pl. aláírt nyilatkozat, visszaigazolt e-mail).

·        az ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházásra vonatkozó költségtételek alátámasztására a Felhívás 6. sz. szakmai melléklete alapján az Építési beruházási szakértő nyilatkozatát, amely igazolja a nyilatkozat mellékleteként csatolásra kerülő, az ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés realitását

·        2020. áprilisi átlagos statisztikai állományi létszám alátámasztására  NAV-nak megküldendő bevallás

Támogatásban részesülő pályázatok száma 750-1000 db (a rendelkezésre álló forrás erejéig)

Rendelkezésre álló keret: 18,816 milliárd Ft

Beadási határidő 2020.05.29- 2020.11.02 (vagy a keret kimerülésééig)