A 2021-2027 közötti uniós fejlesztési terv társadalmi egyeztetése

 

Megkezdődött és folyamatban van a 2021-2027 közötti fejlesztési időszakra irányuló alapdokumentumok, az új operatív programok (OP) és a Partnerségi Megállapodás főbb szakmai irányvonalainak társadalmi egyeztetése.

Magyarország fő kihívásait és fejlesztési prioritásait tartalmazó Partnerségi Megállapodás a kohéziós források felhasználását egy 2030-ig szóló jövőképre és annak eléréséhez rendelt 6 stratégiai célra alapozza:

 • Gyarapodó, egészséges és a munkaerőpiacon versenyképes népesség
 • Csúcstechnológiájú, innovatív, magas hozzáadott értéket előállító Magyarország, a magyar termelési kultúra XXI. századi újjászületése
 • Energiafüggetlen Magyarország, tiszta és biztonságos környezet
 • Gyors és kényelmes közlekedés, elérhetőség javítása az országban és a Kárpát-medencében
 • Vonzó vidéki életmód
 • Kárpát-medencei régió nemzetközi versenyképességének növelése

A fenti célrendszer az alábbi uniós szakpolitikai célkitűzésekhez igazodik:

 • Intelligens Európa
 • Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa
 • Jobban összekapcsolt Európa
 • Szociális Európa
 • A polgárokhoz közelebb álló Európa

 

A Partnerségi Megállapodás a helyzetértékelésen alapuló tervezett beavatkozásokat és azok elvárt eredményeit az operatív programoknál magasabb szinten, általánosabban megfogalmazva foglalja össze.

A dokumentum továbbá tartalmazza többek között az új időszakra irányuló fejlesztéspolitikai intézményrendszer főbb vonalait és a szükséges intézményi, eljárásrendi módosításokat, kapacitáserősítési elvárásokat.

A Partnerségi Megállapodás a fentebb jelzett célokat és beavatkozásokat az alábbi operatív programokon keresztül kívánja teljesíteni:

A 2021-2027-es fejlesztési ciklusban az operatív programok száma nem változik (Budapest és Pest megye szétválasztását érintő módosítást kivéve), azonban új elnevezéseket kapnak. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) neve Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Programra (VINOP) változik, erre az OP-ra a tervezett források 30 százalékát allokálnák. A zöld átállást a korábbinál nagyobb mértékben fogják segíteni, az ezt célzó operatív program (Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program) 19 százalékkal részesedik a forrásokból, míg a Humánfejlesztési Operatív Programra 7 százalék jut. A területi önkormányzatokkal való együttműködésre is épülő Versenyképes Magyarország Operatív Programra 20 százalékot terveznek, továbbá a közlekedésfejlesztést segítő Mobilitás Operatív Program aránya 20 százalék, míg a Digitális Megújulás Operatív Programnál ez a mérték 4 százalékra tervezett. A Magyar Akvakultúra Fejlesztési Operatív Program ezeken felül, külön szabályok szerint finanszírozott.

 

A dokumentumok szakmai tartalmára irányulóan a magánszemélyek, társadalmi és szakmai szervezetek, valamint a vállalkozások észrevételeit és javaslatait 2021. január végéig várják a https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027 oldalon.