Az útmutató letölthető változata: GINOP_122_15_KKV_kapacitas_bovites

 

Pályázat kódszáma GINOP 1.2.2-15
Támogatás összege 5 – 50 millió Ft
(max. 10 millió Ft az egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező pályázó esetében)
Támogatási intenzitás
Régió Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl (SZVZ)[1] max. 50% (max. 70%) max. 50%
(max. 60%)
Közép-Dunántúl (SZVZ) max. 50% (max. 55%) max. 45%
Nyugat-Dunántúl max. 45% max. 35%
Ki pályázhat? ·         mikro-, kis- és középvállalkozások

·         szabad vállalkozási zónák (SZVZ)

o   területén: (csaknem) bármely tevékenység fejleszthető

o   területén kívül: kizárólag feldolgozóipari tevékenység fejleszthető

·         a pályázó vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik (kivéve feldolgozóipar)

o   egy teljes lezárt üzleti évvel

o   min. 1 fő átlagos statisztikai létszámmal

o   a legutolsó lezárt üzleti évben (ha van) a pályázó vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik a projekt elszámolható összköltségét kétszeresen (feldolgozóiparban: egyszeresen) meghaladó árbevétellel

·         a pályázó vállalkozás saját tőkéjének a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértékét el kell érnie

Támogatható tevékenységek ·         Kötelező projektelem:

o    Új eszköz beszerzése (min. 50%, min. nettó 100 ezer Ft / eszköz);

·         Önállóan nem támogatható projektelem:

o    Az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%, ezen belül a raktározás max. 10%, min. nettó 100 ezer Ft / eszköz);

o    Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 25%, max. nettó 190 ezer Ft/nm)

o    Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek (a szoftver max. 10% de legfeljebb 3 millió Ft, min. nettó 30 ezer Ft / eszköz);

o    Online megjelenés: domain név regisztráció és webtárhely (max. 30 ezer Ft), honlap készítés (max. 200 ezer Ft);

o    Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10%);

·         Önállóan nem támogatható projektelem megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében (max. 1 millió Ft / fő):

o    A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése (min. nettó 100 ezer Ft / eszköz);

o    A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;

o    Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés (min. nettó 30 ezer Ft / eszköz).

Nem elszámolható költségek ·         Pályázatírás költsége, megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése;

·         A pályázat benyújtása előtt felmerült költség;

·         A Felhívás adott mellékletében nem szereplő VTSZ számmal rendelkező eszköz beszerzése;

·         A Felhívás adott mellékletében nem szereplő TESZOR számmal rendelkező szoftver beszerzése;

·         A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége;

·         Franchise díj;

·         Levonható ÁFA;

·         Jármű beszerzése, stb.

Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten és Pest megyén kívül.
Speciális feltételek ·         Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan:

o    Tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása);

o    A nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból vagy villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.

·         A fejlesztéssel érintett ingatlan per- és igénymentes;

Vállalandó kötelezettségek ·         a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő két lezárt üzleti évben:

o   Létszámtartás: fenn kell tartani

§ a bázislétszámot és

§ a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét;

o   Személyi jellegű ráfordítások növelése: a személyi jellegű ráfordítások összege 5%-kal növekszik a bázisévhez képest VAGY a támogatási összeg 5%-val növekszik a bázisévhez képest VAGY a két üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg 50%-át;

o   Árbevétel növekedés: az éves nettó árbevétel növekménye összesen eléri a támogatási összeget VAGY a második üzleti év végére 5%-al nő a bázisévhez képest VAGY a két üzleti évben átlagosan 5%-al nő a bázisévhez képest.

o   Újonnan létrehozott munkahelyek fenntartása: amennyiben a projekt keretében (plusz pontért) munkahelyteremtés valósul meg

·         Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig a termelő tevékenységet a programterületen fenn kell tartani

·         Honlap készítése: amennyiben azzal a pályázó a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik

·         Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek (hirdetőtábla, sajtóközlemény stb.)

Igényelhető előleg Legalább 20 millió Ft támogatás felett igényelhető. A támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.
Biztosítékadási kötelezettség Nem szükséges, ha

·         a támogatás nem haladja meg a 20 millió Ft-ot, VAGY

·         a pályázó rendelkezik egy lezárt teljes üzleti évvel ÉS a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban

·         a pályázó az egyszeri elszámolást választja.

Legkorábbi projektkezdés Saját felelősségre a pályázat benyújtását követő naptól.
Megvalósítás időtartama 18 hónap, de legkésőbb 2018. szeptember 30.
Értékelési eljárásrend Ún. egyszerűsített kiválasztási eljárásrend folyamatos értékeléssel az alábbi kritériumok alapján:

·         Növekedési és export potenciál;

·         Innovációs és K+F+I potenciál;

·         Termelési értékláncban történő előrelépés;

·         Megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártása;

·         Alulreprezentált (fiatal vagy női) vállalkozások;

·         Feldolgozóipari tapasztalat;

·         Vállalati méret;

·         Munkahelyteremtés;

·         Fejlesztés helyszíne.

Speciális csatolandó mellékletek ·         Jogerős építési engedély nyilatkozat építési engedély mentességről (infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén);

·         A kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozat;

·         Költségtételenként 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által kiállított árajánlat.

Támogatásban részesülő pályázatok száma 1 000- 2 000 db
Beadási határidő 2015. július 9-től 2017. július 10-ig.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2015. augusztus 15.
  • 2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 15. napja.

 

 

[1] Feldolgozóipari, Szabad vállalkozási zónában (SZVZ) megvalósuló, 55 millió Ft alatti elszámolható költséggel rendelkező projektek esetében.