SZERVEZET-, ÉS FOLYAMATFEJLESZTÉS

A MultiContact Consulting Kft. szervezetfejlesztési tevékenysége több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A szervezet-, és működésfejlesztés területén saját módszertanunkat a közigazgatásban szerzett tapasztalatainkra alapozva, a versenyszféra követelményeivel és módszereivel ötvözve alakítottuk ki. Folyamatfejlesztési munkánk során egy olyan komplex folyamatmenedzsment alapjainak lerakására törekszünk, amelynek révén ügyfeleink igényeinek megfelelően egy átlátható, folyamatosan karbantartható folyamatrendszer jön létre. Ez biztosítja a társasági működés alapját képező irányítási, szakmai és adminisztratív folyamatok naprakészségét és azok hatékony lefutását.

Önkormányzati szervezetfejlesztés
Megbízó: Kerekegyháza Város Önkormányzata
Teljesítés ideje: 2013. december 13. – 2014. december 30.
Teljesítés leírása: Szervezetfejlesztési célú tanácsadás és pénzügyi projektvezetői szolgáltatás nyújtása Kerekegyháza Város Önkormányzata részére a „Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosító számú pályázatban vállaltak megvalósítása érdekében

Gazdasági társaságok, vállalatok szervezetfejlesztése és folyamatracionalizálás
Megbízó: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés ideje: 2014. június 20. – 2014. december 15.
Teljesítés leírása: A 450 MHz-es frekvenciasávban működő mobiltávközlési technológián alapuló adatátviteli szolgáltatások bevezetése tárgyú projektben elvégzendő projektirodai feladatok ellátása keretében / Átfogó szervezeti és működési javaslat készítése a Projekt főbb beruházási feladatainak lezárását követő működésre. Helyzetfelmérés keretében a jelenlegi szervezeti működés áttekintése, és az eTOM keretrendszer szerinti hiányzó folyamatok azonosítása. Átfogó szervezetfejlesztési és működési javaslat a to be munkaszervezet felépítésére és a létszámra vonatkozóan. A felülvizsgált L2 szintű folyamatokhoz kapcsolódó szerepkörök azonosítása. Felsőszintű koncepció a hiányzó L2 szintű folyamatokra vonatkozóan. Az új L2 szintű folyamatok kialakítása az ARIS kézikönyv alapján. Javaslatok kidolgozása az ITIL keretrendszer útmutatása alapján.

Szervezeti stratégia kialakítása
Megbízó: MVM Zrt.
Teljesítés ideje: 2013. június 05. – 2013. augusztus 31.
Teljesítés leírása: Az MVM Csoport részére ICT stratégia kialakítása, valamint az ICT stratégiai célok elérését támogató fontosabb projektek és szabályozás előkészítése. A projekt keretében stratégia, informatikai eljárások, valamint szabályzatok kidolgozására került sor.
Szervezetfejlesztés
Megbízó MVMI Informatika Zrt.
Teljesítés ideje 2012. július 10. – 2012. szeptember 28.
Teljesítés leírása Az MVMI Zrt. részére működési és szervezetfejlesztési javaslatok kidolgozása, Szervezeti és működési szabályzat kialakítása, egyeztetése a munkavállalói érdekképviselettel.

Szervezetfejlesztés
Megbíz:ó MVMI Informatika Zrt.
Teljesítés ideje: 2012. december 28.
Teljesítés leírása: A korábbi, szervezet- és működésfejlesztési projekt során kialakított szervezeti egység implementációja, a Szolgáltatásfelügyeleti osztály 2013. január 1-jei éles indulásának előkészítéséhez kapcsolódó teendők végrehajtása.

Megközelítésünkben a szervezetfejlesztés egy komplex feladat, amelyet meghatároznak külső környezeti elemek, mint pl. a jogszabályi környezet, a tulajdonosi elvárások, a különböző szintű szervezeti stratégiák, szervezetfejlési célok és szervezeti kultúra. A szervezetfejlesztési feladat során egységben kell vizsgálni a szervezetet a feladatokkal, folyamatokkal, az azokat támogató IT-infrastruktúrával, humánerőforrás-kapacitásokkal és kompetenciákkal, valamint a hatályos belső szabályozással. A szervezetfejlesztési beavatkozás ugyanis csak a fenti területek egységes kezelése révén eredményez működési javulást. A szervezetfejlesztés egyes területein végzett tevékenységeink a következők:

 1. Szervezeti és funkcionális stratégiák kialakítása: A vállalkozások céljainak és szervezetének áttekintését követően hosszú távú célkitűzéseket határozunk meg, amelyek megvalósulásához szükséges erőforrásokat és fejlesztési célokat rendelünk. A MultiContact Consulting Kft. a vállalkozás küldetésével, egyedi belső és külső környezetének feltárásával, valamint piaci lehetőségeinek megismerésével alakítja ki szervezeti és funkcionális stratégiáit. A vállalat jövőbeli működési körét piaci igények és fogyasztói csoportok figyelembe vételével határozzuk meg.
 2. Szervezeti struktúra kialakítása, átalakítása: Minden szervezet legfontosabb jellemzője, hogy rendelkezik valamilyen céllal és erőforrásait e cél elérésére fordítja. Szervezetfejlesztési projektjeinkben áttekintjük a szervezet strukturális felépítését, azonosítjuk az elvégzendő – jogszabályban, alapítói döntésekben és belső szabályzatokban meghatározott – feladatait, megvizsgáljuk az egyes szervezeti egységek közötti feladatmegosztást annak érdekében, hogy szükség esetén módosítási javaslatokat tegyünk az átalakításra. A rendszerszerű változtatás eredményeként a szervezet hatékonysága nő. Az egyszerűbb, átlátható struktúra révén a szervezetben egyértelművé válnak a felelősségi körök, rövidülnek a kommunikációs utak, ezáltal a szervezeti működés gyorsabbá és hatékonyabbá válik.
 3. Folyamatfejlesztés: Folyamatalapú megközelítésünk magában foglalja a tevékenységek minőségi és mennyiségi jellemzőinek vizsgálatát, az átfutási idők, a tevékenységek során előálló és felhasznált dokumentumok kezelési gyakorlatát és a kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenységeket. A folyamatfókuszú megközelítés a teljes szervezetfejlesztési projekt végrehajtásának módszertani alapja. A folyamatszemlélet a tevékenységek sorozatát egy egységként kezeli, és a szervezeten belüli folyamatok és a folyamatok közti kölcsönhatások elemzésére fókuszál.
  a,  Azonosítjuk, racionalizáljuk az értékteremtő tevékenységeket és feltárjuk a folyamatban értéket nem teremtő tevékenységeket.
  b,  Egyértelművé tesszük a folyamat szereplőinek felelősségeit és döntési jogosultságait.
  c,  Feltérképezzük a jelenlegi folyamatokat és a folyamatok közötti kölcsönhatásokat, ennek alapján folyamatleltárt és folyamat kontext-diagramot készítünk.

A folyamatfejlesztés során folyamatdokumentálás eszközeit a Megbízó igényei és a folyamat mérete alapján választjuk ki. A folyamatábrákat SmartDraw, Visio, PowerPoint alkalmazásban, igény esetén az ARIS módszertan alapján készítjük el. A folyamatábrák minimális tartalma: szerepkörök, folyamatlépések, kapcsolatok, inputok, outputok és a felhasznált eszközök ábrázolása. Az ábrázolás Megrendelő által elfogadott konvencióit Konvenciós kézikönyvben rögzítjük, az ábrázolt folyamatokról folyamatleírást készítünk.

 1. Belső szabályozások kialakítása, módosítása: A szervezet működését, folyamatait a külső szabályozási környezetből, a szervezeti stratégiákból és szervezeti feladatokból adódó követelményeket szem előtt tartva alakítjuk ki. A belső szabályozás funkciói az információnyújtás, a szervezeten belül az integráció és kooperáció biztosítása, a belső működés stabilizálása és kiszámíthatóvá tétele. Mindezek alapján a stabil működés megteremtéséhez a folyamatfejlesztést követően a belső szabályozások átalakítása is szükséges. Fejlesztési munkánk során biztosítjuk a tevékenységek, folyamatok és a szabályozási környezet közötti összhangot. Célunk egy egységes belső szabályozási rendszer kialakítása, amely megvalósítja a belső szabályozók szintjeinek konszolidálását, a különböző szabályozási típusok számának racionalizálását, a belső szabályozások közötti redundancia kiküszöbölését, és ez által egy egységes, átlátható szabályozási struktúra létrehozása.
 2. IT-támogatás bevezetése: Az IT-infrastruktúra biztosítja a szervezeti működés alapját, illetve azt, hogy a feladatait minél hatékonyabban legyen képes megvalósítani. A szervezetfejlesztési projektek során azonosítjuk azokat az informatikai funkciókat, amelyek támogatják az egyes folyamatokat a szervezeti célok elérésében. Meghatározzuk a mindennapi munkavégzést megkönnyítő fejlesztési, racionalizálási lehetőségeket. A szervezetfejlesztési projektek során célunk, hogy a folyamatokat hatékonyan támogató informatikai megoldások segítsék a szervezeti működést.
 3. Kompetenciafejlesztés: A szervezetfejlesztés eredményei hosszú távon csak akkor hatnak, ha a megvalósuló szervezeti változások beépülnek a szervezeti kultúrába. A szervezet hatékony működésének feltétele, hogy megfelelő kompetenciával rendelkező erőforrás álljon rendelkezésre, amely képes a szervezeti célokat megvalósítani. A folyamatok működtetéséhez szükséges kompetenciák felmérése, majd a szervezetfejlesztés eredményeinek kommunikálása és a kompetenciák fejlesztése szolgálja azt, hogy az újonnan kialakított folyamatok, szervezeti elemek vagy informatikai támogatás a mindennapi munkavégzés részévé váljon és elérje a célzott hatást.

multicontact_consulting_kft_logo_icon

“Soha ne értékeld egy hegy magasságát, mielőtt felérnél a csúcsra. Csak azután fogod látni, hogy milyen alacsony volt.”

Dag Hammarskjold