IT-STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA

A közigazgatási szervezetek sikeres működéséhez nélkülözhetetlen az informatikai stratégia. Ennek ellenére, gyakran előfordul, hogy egy-egy meglévő stratégia nem kellően átgondolt, vagy éppen írásos formában nem is létezik – egy ilyen stratégiát rendkívül nehéz követni és megvalósítani.

A stratégiai menedzsment tudatos alkalmazásával a szervezetek képessé válnak arra, hogy stratégiáikat megvalósítsák és megőrizzék az elért eredményeket, így hatékonyságuk folyamatosan javítható informatikai feladataik területén is. Ügyfeleinket a stratégiai tervezés folyamatában a közigazgatásra szabott, kiegyensúlyozott célrendszeren és teljesítménymutatókon alapuló stratégiai tervezési és teljesítménymérési módszer, a „Public Sector Balanced Scorecard” (PBSC) modell segítségével támogatjuk.

Az informatikai stratégiakészítés kapcsán kiemelt figyelmet fordítunk:

  • a jelenlegi helyzet pontos feltárására;
  • a jövőkép kialakítására, a jövőbeli irányítási-, és műszaki koncepció kidolgozására, a megfelelő súlypontok kijelölésére;
  • a jövőbeli célok elérése érdekében teendő konkrét lépésekre (akcióterv);
  • az erőforrásokkal és befektetésekkel kapcsolatos főbb igényekre;
  • a gyakorlati megvalósíthatóságra, azaz hogy az informatikai fejlesztések pénzügyi szempontból is megvalósíthatók legyenek.

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁS

A műszaki szakértői tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásaink az informatikai rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos szakértői tevékenységek szinte minden területét lefedik.

Széleskörű tapasztalatainkkal és szakmai ismereteinkkel biztosítani tudjuk, hogy egy informatikai fejlesztés mind üzleti, mind informatikai szempontból sikeres legyen.

Az informatikai fejlesztési projektek során a koncepcióalkotástól kezdve a rendszer bevezetésének támogatásáig tartó folyamat valamennyi részében biztosítunk szakértői szolgáltatásokat. A tervezési fázisban ez elsősorban a koncepcióalkotást és a követelményspecifikáció elkészítését jelenti, míg a végrehajtási fázis kiemelt elemei a termék- és folyamat-minőségbiztosítás, tesztelés, a rendszer átadás-átvétele, üzemeltetésre való felkészülés, valamint a bevezetés támogatása és az oktatás.


multicontact_consulting_kft_logo_icon

“Soha ne értékeld egy hegy magasságát, mielőtt felérnél a csúcsra. Csak azután fogod látni, hogy milyen alacsony volt.”

Dag Hammarskjold